Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Den här bloggen har flyttats till min nya hemsida, och där fortsätter jag att blogga som vanligt. www.ceciliawikstrom.eu är adressen.

Förutom bloggen hittar ni även allt om nyheter, debattartiklar, politiska visioner, information om de politiska sakfrågorna och kontaktuppgifter till mig.

Vi ses där!

I veckans videodagbok från Strasbourg berättar Cecilia Wikström om det nya spännande samarbetet i den liberala gruppen i Europaparlamentet, där de elva ledamöterna från Sverige, Finland och Danmark bildat en allians för att stärka Nordens inflytande i EU.

 Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet, 2013-04-17, fångades upp av SR Sjuhärad, som även intervjuar Cecilia live klockan 16.20.

Cecilia Wikström, (FP) EU-parlamentets förhandlare kring den nya Dublinförordningen och Anne-Marie Ekström, EU-ambassadör för Folkpartiet i Borås reagerar med bestörtning på fallet med den 15-årige pojken som skar sig med rakblad och utvisades i handbojor till Danmark.

 – Barn som är så sjuka ska tillförsäkras lugn och ro så att de kan återhämta sig, säger Cecilia Wikström.

– Jag vill understryka att redan under nuvarande regelverk finns möjligheten för Sverige att ta över ansvaret för asylansökan, även om Dublinförordningen säger att personen borde föras tillbaka till det första ankomstlandet, säger Cecilia Wikström.

– Att skicka iväg ett barn som mår så dåligt att en läkare behöver följa med händer inte i det Sverige jag vill bo i. Jag ser fram emot den aviserade lagändringen om att stärka rättigheterna för asylsökande barn. Om Folkpartiet fått bestämma hade detta redan varit lag sedan 2005, när den nya utlänningslagen togs. Det är dags att verkligen se till barnens bästa, säger Anne-Marie Ekström.

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker

+46 706 28 30 99

Linda Aziz, pressekreterare Cecilia Wikström

+ 32 486 94 76 82 linda.aziz@ep.europa.eu

Anne-Marie Ekström, (FP) EU-ambassadör Borås

+ 46 70 274 99 40

Bakgrund Dublinförordningen:

Den nya Dublinförordningen som väntas godkännas av Europaparlamentet i juni innehåller tydligare regler för medlemsländerna att leva upp till och kommer framförallt att ge en ökad rättssäkerhet för den enskilda flyktingen.

Alla som ansöker om asyl inom EU ges rätt till en personlig intervju, kostnadsfri rättshjälp och ensamkommande flyktingbarn kommer att kunna återförenas även med en vidare krets släktingar än i nuvarande förordning.

Det kommer att bli tydligare regler och tidsbegränsningar för låst förvar samt tydliggörande kring vad som gäller när man inte kan överföra en person till ett land som inte kan garantera den asylsökandes grundläggande rättigheter, så som är fallet med exempelvis Grekland idag. 

Sommar!

20130416-093740.jpg
I Strasbourg har sommaren kommit! 22 grader varmt och allt blommar. Detta fantastiska körsbärsträd står utanför parlamentet och gör mig lycklig varje gång jag tittar ut!

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling i veckan i Bryssel. Cecilia välkomnar lagstiftningen:

svdkorruptionLäsvärd artikel i dagens Svenska Dagbladet om den nya lagstiftningen som tvingar europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som exempelvis Lundion Oil, att redovisa alla utbetalningar som görs till regeringar och myndigheter i afrikanska länder för att förhindra korruption. Läs även TT:s artikel som publicerats i lite olika medier, bland annat på Affärsvärldens webbplatsTT

Veckans intervju med Europaparlamentariker Cecilia Wikström handlar om Romernas utsatta situation. De senaste sex åren har EU betalat ut 50 miljoner euro till en romastrategi för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men människorättsorganisationer larmar dock gång på gång om att en stor del av dessa pengar inte når sina mål, utan fastnar i bland annat administrativa kostnader eller försvinner i budgetunderskottens svarta hål och aldrig kommer romerna till del. Därför måste EU-kommissionen följa upp detta och ser till att pengarna verkligen går till de handlingsplaner som de är avsedda för.

Programledare: Linda Aziz

Fem elever och två lärare från Hjalmar Lundbom gymnasiet i Kiruna har deltagit i ett projekt kring transport/teknik med ungdomar från 23 länder. Idag är de här i EP. Lysande!

20130410-131917.jpg

20130410-131927.jpg

2Nog känns det som att man hört det förut. En man som tar sig ton mot kvinnors självklara rätt till egenmakt och självbestämmande. Den här gången är det patriarken i Moskva, Kirill, som säger: jag uppfattar feminism som mycket farligt eftersom feministiska organisationer förkunnar en pseudo-frihet för kvinnor som i första hand ska utövas utanför äktenskapet och utanför familjen”.

Han harde dessutom den dåliga smaken att säga detta vid ett möte med en ortodox kvinnogrupp.Han ser hela Ryssland hotat om kvinnor får mer  inflytande i samhället.

”Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet.

Ord och inga visor med andra ord. Kvinnofientlighet finns överallt. Men i kyrkan, som har som främsta mål att ge människor hopp och tillit, rimmar sådana här uttalanden illa med det budskapet som Jesus gav: att alla är lika mycket värda, att alla ska bidra efter sin förmåga. Han talade med kvinnor, han inkluderade dem som alla andra visat bort, han lät kvinnorna vara de första som kom till den tomma graven och glädjestårlande sprang ut och talade om för alla att han uppstått. Vad gjorde mänen då? Enligt evangeliet satt de isolerade på övervåningen i ett hus, pratade inte med någon för de var rädda! Kirill borde kunna låta sig inspireras och lära något av detta.

DN:s artikel finns att läsa här

Image

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling sent i går kväll i Bryssel.

Cecilia Wikström (FP), gruppledare för den liberala gruppen (ALDE) i Europaparlamentets rättsliga utskott är mycket positiv till uppgörelsen.

– Den nya lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption i länder med stora naturresurser genom att göra det möjligt att följa de betalningar som görs från företagen till regeringar och myndigheter. På så vis ser vi till att dessa pengar inte försvinner i korruption utan kommer medborgarna till del, säger Wikström.

Lagstiftningen kommer att vara särskilt betydelsefull eftersom USA nyligen antagit ett liknande regelverk för amerikanska bolag. Tillsammans täcker dessa två lagstiftningar 90 procent av världens stora gruv- olje- och skogsbolag.

 – Det är glädjande att vi nu får starka regler trots att industrilobbyn ville försvaga förslagen och trots ett kompakt motstånd från flera stora medlemsländer och konservativa krafter i Europaparlamentet, säger Wikström

Europaparlamentet har lyckats övertyga ministerrådet på samtliga punkter som den liberala gruppen har prioriterat:

  • Bolagen kommer att behöva rapportera alla betalningar över 100 000 euro istället för 500 000 euro som föreslogs av medlemsländerna.
  • Bolagen kommer att behöva rapportera betalningarna ända ner på projektnivå så att lokala samhällen kan se vilka medel som utbetalats för projekt i deras närhet, istället för att klumpa ihop alla betalningar till ett specifikt land.
  • EU-kommissionen ska inom tre år återkomma med en översyn i syfte att utvidga dessa bestämmelser till andra sektorer såsom bank-, telekom- och byggsektorn.

 Det totala värdet på exporten av naturresurser från Afrika var enligt WTO 333 miljarder dollar under 2010. Det motsvarar mer än sju gånger det totala biståndet som Afrika fick under samma år eller nästan 80 svenska biståndsbudgetar.

 – Dessa enorma summor ger en indikation om hur viktigt det är att få på plats verktyg som gör det möjligt att mobilisera dessa resurser för att stärka den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer istället för att låta dem gå till korrupta ledares bankkonton, säger Cecilia Wikström.

 För mer info:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, presskontakt

linda.aziz@ep.europa.eu. +32 486 947 682

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig

daniel.sjoberg@ep.europa.eu +32 474 53 28 42