Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2012

Och här kommer min krönika om det gemensamma EU-patentet som publicerades i NA i veckan.

Förra året gjordes en kvarts miljon nya ansökningar till det europeiska patentkontoret i München. Samma år gjordes knappt 50 000 ansökningar i USA. Ändå är det betydligt dyrare och krångligare att få patent i Europa än i USA.

I USA kan en uppfinnare med en enda ansökan på ett enda språk få ett patent som gäller på hela den amerikanska marknaden. I Europa måste en patentansökan godkännas i varje land på varje lands språk. Förutom översättningskostnaderna tillkommer dessutom ansökningsavgifter i varje medlemsland, vilket gör att det är över tio gånger dyrare att söka patent i 13 av EU:s 27 medlemsländer än för hela USA.  

I nästan 40 år har EU jobbat för att skapa ett gemensamt patent för Europa. Utredning efter utredning visar att ett gemensamt EU-patent skulle skapa stora besparingar för europeiska företag och stimulera forskning och utveckling. I stället för att betala miljoner till patentjurister, översättare och administration, skulle företagarna kunna lägga pengarna på produktutveckling, nyanställningar och expansion.

Striden om var EU-patentdomstolen, som väntas sysselsätta ett 40-tal personer, ska ligga har i ett halvår blockerat tillkomsten av ett europeiskt patent. I dagarna beslutade Fredrik Reinfeldt och EU:s 26 övriga stats- och regeringschefer att EU-patentdomstolen får tre säten, i Paris, München och London. Delningen är varken logisk eller effektiv utan ett praktexempel på hur det går när medlemsländer sätter nationell prestige och kortsiktiga nationalistiska principer före Europas gemensamma bästa.

Men i och med att tvisten om var EU-patentdomstolen ska ligga är nu löst, är vi nu ett steg närmare målet. Snart röstar vi i Europaparlamentet om det gemensamma patentskyddet. Jag är stolt över att jag varit med och förhandlat fram ett gemensamt EU-patent som innebär att forskare, uppfinnare och innovatörer genom en enda ansökan kan söka patent som gäller i hela Europa, och där tvister kan lösas i en gemensam domstol och vars beslut är giltigt i alla medlemsländer.

För våra företag kommer det att vara livsviktigt att ha tillgång till en stark hemmamarknad i Örebro, Sverige och Europa för att kunna ta steget ut globalt och på riktigt kunna konkurrera med de allt större ekonomierna i Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, men även med USA och Japan. Europas möjlighet till inflytande på den internationella marknaden kommer att bero på om vi förmår tala med en röst.

Våren 2014 väntas den första patentansökningen som gäller i hela EU godkännas. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Vad vi behöver är en öppen och modern inre marknad.

Cecilia Wikström (FP)
Europaparlamentariker

Annonser

Read Full Post »

Ynkryggen Assange

Det är tydligt att Julian Assange bäst karaktäriseras som en feg ynkrygg.
Hans saga som yttrandefrihetens tappre riddare fick igår ett snöpligt slut när det blev känt att han beviljats politisk asyl i Ecuador, ett land där censur är regel och inte undantag och där media inte har någon pressfrihet alls. President Correa har nämligen med ett yxhugg dödat denna för varje demokratiskt land grundläggande frihet. Det pinsamma i sammanhanget att denne censurkramande pajas nu vill ta chansen att framstå som Assanges befriare inför alla okritiska asange/wikileaksanhängare världen över. Assange själv borde inte spela med i denna fars. Han borde, trots att glansen från fornstora dar bleknat och glorian sitter på sniskan, resa sig upp och sätta stopp för detta gyckelspel. Han borde åka hit till Sverige och ställa upp på förhör och låta rättsskipningen ha sin gång. Allt annat gör att han befäster sin karaktär som en fegpropp, ynkrygg och jättelooser.

Read Full Post »

Reportage i Ekot i veckan

Image

Det kommer allt fler syriska flyktingar till Sverige. Bara under förra veckan ansökte 227 syrier om asyl, och om trenden håller i sig väntas syrierna bli den största flyktinggruppen i Sverige i år. Men det är inte alla EU-länder som öppnar sina gränser för syriska flyktingar. Hör inslaget här

Read Full Post »

Reportage i Ekot i veckan

Image

Det kommer allt fler syriska flyktingar till Sverige. Bara under förra veckan ansökte 227 syrier om asyl, och om trenden håller i sig väntas syrierna bli den största flyktinggruppen i Sverige i år. Men det är inte alla EU-länder som öppnar sina gränser för syriska flyktingar. Hör inslaget här

Read Full Post »

Asylsökande i Sverige har samma ersättning som den som kom 1994 fick. Det är orimligt att tro att en asylsökande familj med två vuxna och två barn ska kunna leva på motsvarande 54 procent av socialbidragets storlek.

Fattiga barn, som redan är traumatiserade för att familjen tvingats fly, borde rimligen inte utsättas för fattigdom i välfärdslandet Sverige. Det menar Folkpartiet och M och tycker att ersättningsnivåerna bör ses över och justeras. Det vill KD och C inte, de vill prioritera andra än fattiga barn.

Vilka är dock oklart. Jag tycker det är skamligt att allianspartierna inte ens kan enas om att minska utsattheten för fattiga flyktingbarn.

Read Full Post »

Sorgligt bevis på krisen möter oss i de allra senaste mätningarna av arbetslösheten. Det gör mig beklämd och ledsen naturligtvis att ta del av siffrorna- men ännu mer grips jag av kämparvilja och en drivkraft att förändra. I de 17 euroländerna uppgår den totala arbetslösheten till 11.2 procentenheter. Spanien ligger högst med 24.8% följt av Grekland 22.5. Tyskland har en arbetslöshet som omfattar 6.8 % av befolkningen.

Visst är det enkelt att förstå att Spanien präglas av enorma sociala spänningar och skakas av konvulsioner när var fjärde vuxen är arbetslös. Ändå måste jag säga det igen: Europas ledare är fullständigt förblindade av den ekonomiska krisen och verkar inte vilja befatta sig med den sociala krisen som omfattar land efter land i EU. Det svåra men nödvändiga samtalet måste komma till stånd, ju förr dess bättre.

Läs DN:s artikel om arbetslösheten här!

Read Full Post »