Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

Det här pressmeddelandet skickade vi ut tidigare i dag. Efter flera månaders intensivt arbete är vi äntligen i land! Det känns toppen! Om ni visste vad jag kämpat! Är oerhört glad och stolt över total politisk konsensus för första gången sedan 2005!

Har blivit intervjuad av flera medier redan, största intervjun var med SR:s program Medierna, som sänds på lördag. Håll utkik!

Läs intervjun i Journalisten: Förtalslagarna i egna landet ska gälla i EU

Läs intervjun i Medievärlden: EU sätter stopp för förtalsturism

 Läs SR:s Kulturnytts artikel: Nationella lagar ska gälla vid förtalsmål inom EU

Läs Europaportalens artikel: EU-politiker vill begränsa förtalsprocesser mot media

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson skrev så här till mig på Twitter: mycket bra besked att förtalsturismen stoppas. Orimligt att riskera stora rättskostnader i t ex UK.  Och utvecklade resonemanget på sin blogg.

Under torsdagen antog det rättsliga utskottet i Europaparlamentet enhälligt ett betänkande från Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) som syftar till att klargöra vilkets lands lagstiftning som ska gälla om exempelvis en tidning, tv- eller radiostation stäms för förtal av någon i ett annat land. Hittills har det ofta varit oklart om det är lagstiftningen i det land där den som känner sig kränkt eller lagstiftningen i det land där mediet befinner sig som ska gälla.

 – Det nuvarande systemet skapar en oklarhet där en svensk tidning kan stämmas för att ha förtalat en utländsk person i exempelvis Storbritannien. Trots att den svenska tidningen kanske bara har en minimal utgivning i Storbritannien riskerar man idag att behöva försvara sig enligt brittisk lagstiftning. Det är helt enkelt inte rimligt att en nyhetsredaktion ska förväntas känna till förtals- och skadeståndslagstiftning i 27 olika Europeiska länder när de ska avgöra vad de får publicera. Den rådande situationen riskerar att leda till självcensur från mediernas sida vilket är oacceptabelt säger Cecilia Wikström (FP).

 Europaparlamentets rättsliga utskott har idag därför antagit ett initiativbetänkande med ett konkret lagstiftningsförslag med ett tillägg i den så kallade Rom II-förordningen som man begär att EU-kommissionen snarast ska lägga fram som ett formellt förslag. Vid utskottets möte deltog även under gårdagen den ansvarige kommissionären Viviane Reding som lovade att återkomma med ett lagförslag som går i samma riktning som Wikströms betänkande.

Wikströms förslag går i stora drag ut på att om någon vill stämma exempelvis en tidning, radio- eller tv-kanal i ett annat land för förtal så ska man använda den lagstiftning som gäller i landet där publikationen eller sändningen har sin huvudsakliga målgrupp, eller om det är svårt att fastställa där den har sin redaktion.

– Efter ett intensivt förhandlingsarbete med kollegorna i utskottet är det mycket glädjande att ett enhälligt utskott skickar den här tydliga signalen och jag ser fram emot det slutliga antagandet av rapporten i plenum redan den 10 maj. Det är också mycket glädjande att kommissionen nu får en tydlig signal om hur lagstiftningen bör utformas.

Annonser

Read Full Post »

untitled3

Read Full Post »

En av grunderna för det europeiska samarbetet är de så kallade fyra friheterna. Nu är det dags för en femte.

De garanterar fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital inom den europeiska unionen. Det är nu tid att komplettera dessa med en femte frihet, nämligen frihet för kunskap.
Europa måste hitta sin plats i en föränderlig och högteknologisk värld. Globaliseringen medför stora möjligheter, men också påfrestningar på de samhällen som inte förmår se möjligheterna och med självförtroende kan möta den globala konkurrensen med kunskap och konkurrenskraft. Det krävs att Europa lyckas med dessa utmaningar för att vi ska kunna behålla och stärka de sociala skyddsnät som liberaler i alla tider kämpat för. Dit hör offentligt finansierade skolor, universitet och sjukvård för alla.

Europa är kulturens och kunskapens kontinent, men alltför ofta stängs den in bakom nationsgränser. Vi måste bli mycket bättre på att lyfta fram den enorma kraft som finns i ökade flöden av kunskap mellan våra länder för grundforskning och tillämpad forskning, för innovationsklimat och för näringsliv. Att göra fri rörlighet för kunskap till Europas femte frihet handlar om att frigöra dessa krafter. Särskilt viktigt är det i dessa tider av finansiell kris och negativ tillväxt i flera av våra medlemsstater. Det är nu vi måste våga lyfta fram visionen om ett EU bortom krisen. Varje åtgärd för ökad innovationskraft och tillväxt blir enklare att åstadkomma om vi förmår att se fri rörlighet för kunskap som en av EU:s grundläggande friheter.

När studenter vid våra universitet och högskolor rör sig mellan våra länder möter de nya tankar och idéer och lär sig nya sätt att lösa problem. Det är därför ett stort problem att bara var tionde högskolestudent i Sverige under sin studietid tillbringar en tid som utbytesstudent i ett annat land.

Vi borde också bli bättre på att stimulera akademiska lärares möjligheter att verka som gästlektorer och gästforskare runt om i våra medlemsländer. När biografer på den svenska landsbygden klarar av att sända operaföreställningar från La Scala-operan i Milano i realtid, så frågar man sig varför inte våra universitet i högre utsträckning erbjuder sina studenter möjlighet att lyssna till digitalt distribuerade föreläsningar från Europas främsta lärosäten.
Om vi lyckas stimulera studenter till fler utbyten och kontakter med universitet i andra delar av EU under grundutbildningen får de goda möjligheter att bygga kontakter med den akademiska världen i andra länder. Och förutsättningarna till goda arbetsmöjligheter ökar avsevärt i takt med att man tar till sig nya erfarenheter, möter nya kulturer och förbättrar sina språkkunskaper.

Genom att utöka samarbetet mellan forskarlag i olika europeiska länder blir vi ännu bättre på att nå gemensamma framgångar, vilket är särskilt viktigt för forskare i mindre länder. Med ett ökat europeiskt samarbete får de tillgång till ett akademiskt europeiskt nätverk inom vilket man kan diskutera, debattera och utveckla idéer istället för att sitta var och en i sina elfenbenstorn.

EU:s forskningsprogram erbjuder finansiella resurser för gemensamma projekt. Tyvärr är dessa ofta alldeles för byråkratiskt utformade. Europaparlamentet har föreslagit över hundra punkter där programmen skulle kunna förbättras för att göra ansökningsförfarandet enklare för både enskilda forskare och för lärosäten. Både i Sverige och i EU måste vi klara av den svåra uppgiften att se till att de begränsade resurser som finns går till de mest lovande forskningsprojekten. Men vi måste också klara av denna uppgift utan att forskare ska behöva ägna alldeles för stor del av sin tid till att författa projektansökningar för forskningsmedel.
Om forskarnas situation inte präglas av byråkrati med ständiga projek

tansökningar, utan istället kännetecknas av livaktiga internationella forskningsutbyten över nationsgränserna, så är vi övertygade om att det kommer locka fler av våra allra duktigaste unga forskare att stanna i Sverige. På så sätt kan vi garantera en gynnsam situation för våra forskare och forskning i världsklass, vilket leder till ett konkurrenskraftigt Europa också i framtiden.

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP)

André Nilsson, ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Stockholm.

Debattartikeln kan läsas i studenttidningarna Ergo (Uppsala), Gaudeamus (Stockholm) och Lundagård (Lund).

Read Full Post »

På dagens presskonferens dödades det sedan länge infekterade Acta-avtalet av oss liberaler. Avtalet ska bekämpa piratkopiering och varuförfalskning, men problemet är att cirka 80 procent av de förfalskade varor som Acta är tänkt att bekämpa tillverkas i Brasilien, Kina, Indien och Ryssland och de piratkopiorna kommer vi aldrig att komma åt eftersom länderna inte ingår i avtalet. Dessutom kan avtalet innebära att  Acta eventuellt fungerar på ett sådant sätt att vi inte får tillgång till generiska läkemedel. Det vore kolossalt allvarligt. Därför sätter vi ner foten och säger nej.

Vi är för ett starkt skydd av upphovsrätten, men Acta kommer inte att tjäna det syftet så länge vi inte har förankrat det hos medborgarna. Nu får vi göra om och göra rätt till nästa gång.

Acta-avtalet kan inte träda i kraft utan Europaparlamentets godkännande och de två största grupperna är splittrade. Den konservativa gruppen vill ha Acta på plats medan den socialdemokratiska gruppen säger nej. Därför är det vi liberaler som fäller avgörandet, och det känns verkligen hisnande. Vi måste få ett skydd av upphovsrätten på plats, men med bättre villkor än i dag. Vi får göra om och göra rätt.

Hör här om varför Cecilia inte vill invänta EU-domstolens dom om Acta-avtalet.

Read Full Post »

Är precis tillbaka från en spännande, annorlunda och fascinerande intervju med danske Lars från den Europeiska unionen för döva (EUD) som gjorde en intervju med mig om mitt arbete för att stärka rättigheterna för människor med olika funktionshinder i Europa så att de kan leva ett fritt och självständigt liv – vilket i dag tyvärr inte är fallet på allt för många håll.

Intervjun gjordes med hjälp av en teckenspråkstolk, och gick jättebra. Det är synd att jag bara kan grunderna i teckenspråk. Dessutom skiljer sig tecknen i varje land länder. 

Hur tv-programmet blev får ni se på bloggen nästa vecka, då det sänds!

Read Full Post »

I samband med att jag deltog på Folkpartiet i Östersunds årsmöte skrev jag den här debattartikeln tillsammans med Pär Löfstrand från Östersund, Marcus Eriksson från Krokom, och  P-O Olsson från Bräcke.

Orkar ni inte läsa hela, kommer budskapet här: ”Ett fritt, enat Europa, byggt på gemensamma värden och värderingar har alla förutsättningar att förena människor och länder. Tyvärr tvingas vi ändå konstatera att nationalism, protektionism och främlingsfientlighet tar sig förfärliga uttryck runt om i EU. När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan outtröttligt kritisera övergreppen och fortsätta att värna de värden och värderingar som utgör själva fundamentet för allt samarbete i EU”.

Tack Folkpartiet i Jämtland för ett välarrangerat och spännande årsmöte och för att jag fick vara med!

Ps. Ser någon vad det här är för något? Alla xx borde se ut så här! (gästinlägg från pressisen Linda)

Read Full Post »

Flyger du till USA kommer uppgifter om dig samlas in och sparas av amerikanska myndigheter i 15 år. Det handlar bland annat om ditt kontokortnummer, passnummer, ressällskap etc. Tyvärr röstade en majoritet av europaparlamentarikerna för PNR-avtalet i går. Ett avtal som inte säkrar EU-medborgarnas rätt till dataskydd.

Läs artikeln där Cecilia intervjuas om PNR-avtalet i Svd här.

Read Full Post »

Older Posts »