Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Media’ Category

svdkorruptionLäsvärd artikel i dagens Svenska Dagbladet om den nya lagstiftningen som tvingar europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som exempelvis Lundion Oil, att redovisa alla utbetalningar som görs till regeringar och myndigheter i afrikanska länder för att förhindra korruption. Läs även TT:s artikel som publicerats i lite olika medier, bland annat på Affärsvärldens webbplatsTT

Annonser

Read Full Post »

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

Read Full Post »

ImageI dagens DN (3/4) hittar ni följande debattartikel appropå deras serie om de romska tiggarna:

Snart är våren här och det blir allt varmare ute. Men för de romska tiggarna på våra gator blir det kallare. I vårt grannland Norge vill polisen stävja tiggeri genom att ge kommunerna rätt att förbjuda övernattning på offentliga platser. Storbritanniens premiärminister David Cameron skärper tonen mot framförallt rumänska och bulgariska migrantarbetare. I Ungern blundar polisen för brutalt våld mot romer och hemlöshet har kriminaliserats.  I Frankrike vräks romer fortfarande utan förvarning.

I Sverige har vi sett en tydlig ökning av människor som tigger på våra gator och i tunnelbanan. Det hugger i hjärtat och vi är nog många som känner oss splittrade i om vi ska ge några slantar eller inte. Vi vill hjälpa individer och familjer, men är samtidigt rädda för att bidra till organiserad brottslighet och människohandel.

EU vilar på ett fundament av respekt för de mänskliga rättigheterna. Ofta kritiserar vi länder utanför vår union för brott mot dessa rättigheter men glömmer att vi själva måste leva upp till dessa värden och städa på vår egen bakgård. Det är smärtsamt att konstatera att det fortfarande förekommer systematisk diskriminering på etnisk grund i EU. Romerna är en grupp som genom historien ständigt utsatts. Inte ett enda medlemsland går fri från skuld.  EU-kommissionen har fördömt diskrimineringen, nu är det hög tid att EU-kommissionen också följer upp sina löften med konkret handling och åtgärder mot de medlemsländer som fortsätter att diskriminera romer och därmed trotsar EU:s grundläggande värderingar.

Det är viktigt att komma ihåg att alla tiggare inte är romer och att majoriteten av romerna är inte är tiggare, men genom DN:s reportageserie om de romska tiggarna på Stockholms gator har vi fått en viktig inblick i varför dessa människor söker sig till Sverige, varifrån de kommer och om deras vardag i Sverige.

Den ekonomiska krisen drabbar de som redan har det svårt hårdast, men det är orimligt att EU-medborgare ska tvingas tigga till sina barns sjukvård. Romerna är Europas största etniska minoritet, det finns ungefär 10-12 miljoner romer i Europa. Fortfarande utsätts de för omfattande diskriminering och våld och de har högre arbetslöshet, ohälsotal och lägre utbildning än genomsnittseuropén. Diskrimineringen av romer måste upphöra i hela Europa!

Detta är inte en fråga som enbart kan lösas inom gränserna för enskilda länder. Det krävs även en bindande gemensam handlingsplan för EU för att få stopp på övergreppen mot romer. EU har betalat ut 50 miljoner euro de senaste sex åren för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men de lokala myndigheterna lyckas sällan använda pengarna till vad som var tänkt.

Vi måste stärka romers möjlighet till inflytande genom att etablera en romsk ungdomsledarakademi för unga romer som vill utbilda sig i samhällsfrågor. Läromedel måste skrivas på det officiella minoritetsspråket romani chib. Och en samhällskommission bör inrättas i Sverige för att gå till botten med de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten det senaste århundradet. Både för att synliggöra övergreppen och öka allmänhetens kunskap kring romernas situation.

Ett problem för många romer är att man saknar id-handlingar som visar statstillhörighet. Det innebär att länderna kan ducka från sina skyldigheter att förbättra situationen för romerna. En lösning är att upprätta personliga dokument så att de kan bli medborgare, men utan ländernas engagemang är även den minsta reform svårgenomförlig.

De romska tiggarna är inte här av fri vilja. Hade de haft möjligheten att arbeta i sin stad eller i sin by, i närheten av sin familj så hade detta naturligtvis varit deras förstahandsval. Det handlar om människor med drömmar om ett bättre liv för sig själva och för sina familjer.

Lösningen är inte att förbjuda tiggeri, utan att skapa förutsättningar och möjligheter att likt oss få leva med sina familjer och arbeta för sitt eget uppehälle och sin egen framtid. Vi får aldrig tumma på EU:s viktigaste grundstenar – respekten för individens rättigheter och den fria rörligheten.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Olle Schmidt (FP) Europaparlamentariker

Marit Paulsen (FP) Europaparlamentariker

Read Full Post »

Swedish boyLäs gärna min krönika i Nerikes Allehanda som publicerades förra veckan:

För bara några decennier sedan var det svårt att föreställa sig det öppna Europa vi lever i idag där människor, varor, tjänster och kapital rör sig fritt mellan våra 27 medlemsländer. Men att upphäva de inre gränserna förutsätter en god gemensam förvaltning av de yttre gränserna. Den allra största utmaningen är dock att bibehålla förtroendet mellan medlemsländerna och garantera medborgarnas säkerhet i EU. Den stora utmaningen är att aldrig bygga en politik som leder till upprättandet av ett slags, Fort Europa, ointagligt för dem som söker sig hit.

De flesta av de människor som kommer till Sverige är inte asylsökande utan arbetsmigranter. Statistik från Eurostat visar att knappt 100 000 personer flyttade till Sverige 2011. Samma år var det endast 12 728 flyktingar som beviljades asyl. Det känns angeläget att visa på denna skillnad i absoluta tal, eftersom debatten den senaste tiden främst har fokuserat på de asylsökande som söker skydd i Sverige. Från min horisont i Bryssel förefaller det som om man, oklart vem, vill ge bilden av en enorm våg av asylsökande som väller in över landet. Sifforna visar tydligt att verkligheten talar ett helt annat språk.

Europa har varit attraktivt för välutbildade människor från världens alla hörn, men detta håller på nu på att förändras. Indien och Kina är i dag betydligt mer framgångsrika när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft från andra kontinenter, medan Europa, med vår komplicerade och tidsslukande byråkrati – och kanske också en obehaglig skepticism mot invandrare, skrämmer iväg människor. Det är idag inte alls självklart att Europa är målet för människors drömmar.

Forskning visar entydigt att Europa kommer att behöva ett stort tillskott av människor  inom en snar framtid för att klara av att försörja en åldrande befolkning. Ändras inte vårt arbets- och pensionsmönster i EU beräknar man att det kommer att vara en arbetande person per pensionär att försörja år 2050. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Samtidigt konstaterar forskarna att bara för att upprätthålla dagens välfärdssystem i medlemsländerna behöver EU locka till sig mer än tio miljoner arbetskraftsinvandrare från övriga världsdelar under de närmaste decennierna.

En proaktiv invandringspolitik skulle kunna lösa bristen på arbetskraft inom vissa områden. För detta krävs dock framåtsyftande, djärva politiska förslag och hängivna politiker på alla nivåer. Det första som borde ske omedelbart är att människor enklare borde få sina meriter validerade så att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och på så sätt snabbare integreras på arbetsmarknaden.

Studier visar att kompetensen hos invandrare ofta kompletterar kompetensen hos befintliga arbetstagare och leder till positiva effekter för ekonomin genom ett ökat entreprenörskap, en större mångfald och ökad innovation.

De människor som kommer till Europa är ofta starka personer med gott om mod och med vilja och förmågor som kommer oss alla och vår gemensamma välfärd till del. Det gäller många gånger även flyktingar. Vi får aldrig glömma att de människor som är svagast och i störst behov av asyl når tyvärr aldrig Europa. De som trots allt lyckas ta sig hit har ofta utstått enorma svårigheter, men även lyckats resa sig ur dem. Vi måste ta tillvara på deras förmåga och inte stänga våra dörrar för dem.

För hundra år sedan var Europa en kontinent som folk lämnade. Svenskar, italienare och greker sökte sig en bättre framtid i Amerika, och bidrog där till att bygga upp det amerikanska välståndet samtidigt som de skapade ett bra liv för sig själva. Framtiden kommer att visa oss att det är ett misstag att många europeiska länder favoriserar EU-medborgare framför invandrare från länder utanför EU. I Sverige har vi exempelvis världens mest välutbildade taxichaufförer och pizzabagare. Det är djupt ovärdigt de människor och den kompetens de besitter att vi inte tar tillvara på allt de kan tillföra.

Ekonomiskt är det naturligtvis en katastrof. Vi har helt enkelt inte råd med detta resursslöseri. Varje människas kompetenser måste tas i bruk.

Historien visar att människor av naturen är migranter. Med de utmaningar EU står inför, med en åldrande befolkning och minskat ekonomiskt inflytande globalt sett, bör vi vara glada och tacksamma över att folk faktiskt vill flytta till Europa och hjälpa till att skapa vår gemensamma framtid.

Read Full Post »

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kräver i veckans videodagbok att Sverige ger asyl till de tolkar som tjänat den svenska Isaf-styrkan i Afghanistan.

”Den svenska Isaf-styrkan har ­varit beroende av lokalanställda. Dessa personer har fungerat som tolkar, chaufförer och ­liknande. ­Alla, men framför allt tolkarna, har exponerats, vilket har lett till ett ökat hot mot dem när de svenska soldaterna återvänder hem till ­Sverige. Två ­tolkar som tjänat den svenska truppen har stupat under sin tjänsteutövning. De övriga ­måste garanteras skydd och ­säkerhet.”

Read Full Post »

svtforum3Intervjuad av SVTs reporter Heléne Nyman om hur vi ska få upp valdeltagandet i Europavalet nästa år.

2009 hade vi högra valdeltagande (45,5%) än föregående EU-val (37,9%) i Sverige, men naturligtvis måste det gå upp ytterligare.

Jag hoppas att faktumet att varje politisk grupp får föreslå en kandidat till EU-kommissionärsposten kommer att få upp valdeltagandet. Den mer djupare diskussionen kring det här är att säga – vad är alternativet? I många diktaturer som jag besökt kan människor nästan inte förstå att vi som äger denna fantastiska demokratiska rättighet inte utnyttjar den.

För fem år sedan trodde ingen att Ungern, efter ett val där bara 47 procent röstade, skulle inrätta ett medieråd, att hemlösa människor skulle kriminaliseras, att man förtidspensionerar domare och åklagare för att tillskansa sig makten över de rättsväsendet. Lyfter vi fram detta och säger att så här har det utvecklat sig i Ungern, efter ett val där bara 47 procent av de röstberättigare röstade, då hoppas jag att fler inser att varje medborgare har ett ansvar – lämna soffan och ta sig till vallokalen.

Read Full Post »

ImageI dag firar Ungern nationaldag. Vi kan vänta oss att regeringen i Budapest, likt tidigare år, tar tillfället i akt att markera både mot oppositionen och internationella kritiker. Ungern är ett splittrat land med stora problem. De senaste årens politiska utveckling är oerhört skrämmande.

I måndags antog det ungerska parlamentet med premiärminister Orbáns parti Fidesz i spetsen grundlagsändringar som får långtgående konsekvenser. Böter för den som är hemlös. Högskolestudenter som under en viss tid förbjuds att flytta utomlands om de tar emot statliga studiemedel. En grundlagsfäst definition av äktenskapet som en institution endast mellan man och kvinna. Ett parlament som ska godkänna etableringen av religiösa samfund men utan att motivera avslag. Ett rättsväsende som politi- seras. En författningsdomstol som beläggs med munkavle och inte längre får utvärdera ett lagförslags innehåll utan endast ägna sig åt teknikaliteter.

På punkt efter punkt urholkas nu religionsfriheten, organisationsfriheten, press- friheten och det oberoende rättsväsendet och rätten till fri rörlighet för de ungerska medborgarna. Måndagens beslut innebär att man kompromissar med det fundament av demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter som den europeiska unionen vilar på – och som samtliga 27 medlemsländer har åtagit sig att följa. Det kan vi liberaler inte acceptera.

Både Europarådet och EU-kommissionen har varit mycket kritiska mot förslagen till grundlagsförändringar. Europaparlamentet arbetar nu med att granska situationen i Ungern. Med detta arbete, som kommer att utmynna i en rapport, kommer parlamentet att ta ställning till om en process ska inledas enligt Lissabon- fördragets artikel 7, som kan tillämpas för att granska huruvida Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden, såsom respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Artikel 7-processen, som hittills aldrig tillämpats, kan leda till politiska och troligtvis även ekonomiska sanktioner.

För att ett land ska bli medlem i EU ställs tydliga krav på att man lever upp till EU:s grundläggande värden som beskrivs i Lissabonfördraget, däribland respekt för de mänskliga rättigheterna. Men när man väl beviljats medlemskap sker ingen granskning alls av hur de grundläggande rättigheterna efterlevs – här saknar vi helt effektiva verktyg. Men självklart måste kraven på respekt för EU:s grund- läggande värderingar bestå även när ett land blivit medlem. EU- kommissionens ord- förande Barroso sa i sitt årliga linjetal 2012 att EU ska stå upp för mänskliga rättigheter och att unionen behöver bättre utvecklade instrument för att slå vakt om de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

Det är hög tid för leverans på denna punkt. Den svenska regeringen är tydlig med att EU måste kunna agera snabbt, effektivt och juridiskt välgrundat när en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. Kommissionen bör därför snarast presentera ett förslag för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur EU:s medlemsstater lever upp till dessa. Folkpartiet vill gå ännu längre än så.

För oss är det självklart att granskningen måste kopplas till tydliga sanktionsmöjligheter. Det är ett krav vi delar med de övriga partier som ingår i Europaparlamentets liberala grupp och som även andra EU-regeringar där liberaler ingår driver.

Systematiska brott mot EU:s grundläggande värden måste få konsekvenser redan innan man går så långt som att dra in rösträtten i rådet. Här kan frysning eller i slutänden indragning av EU-stöd vara en framkomlig väg, för som bekant talar pengar sitt eget tydliga språk.

EU-kommissionen har vågat visa musklerna förut. När flera av Europas länder misskötte sina ekonomier så lyckades EU på mindre än ett år ta fram ett tydligt regelverk med möjlighet att besluta om sanktioner för de länder som inte tog ansvar för sin ekonomi. Detta gäller nu i hela EU. Ett motsvarande regelverk som slår vakt om EU:s grundläggande värden borde vara en självklarhet i en union vars fundament är att värna frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Birgitta Ohlsson, FP

EU-minister

Cecilia Wikström, FP

Europaparlamentariker

Artikeln återfinns på Expressens hemsida.

Read Full Post »

Older Posts »