Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2012

Cecilia var med i Morgonekot den här morgonen också, den här gången gällande EU-patentdomstolen som väntas få tre säten i Europa – i London, München och Paris.

Se en längre intervju, där hon berättar om varför hon är så kritisk till att domstolen delas upp, och vilka fördelar det gemensamma EU-patentet kommer att ha när det snart äntligen träder i kraft.

I en kommentar till att veckans möte av Europeiska rådet kommer att föreslås stödja ett förslag att dela den nya europeiska patentdomstolen mellan London, München och Paris kommenterar liberala gruppens ordförande i Europaparlamentet Guy Verhovstadt:

– Efter 40 års väntan på ett gemensamt EU-patent ser det ut som att vi äntligen kan vara på väg att övervinna det slutliga hindret som kommer att göra det möjligt för företag att göra stora besparingar när de söker patent. Det är dock med bestörtning som jag kan konstatera att ett gemensamt EU-patent fördröjts så länge på grund av språkliga och territoriella oenigheter, trots de uppenbara fördelarna.

– Idén att dela sätet för patentdomstolen mellan de tre länder som kämpat för att få den är måhända inte den snyggaste lösningen men det kommer i alla fall att möjliggöra att arbetet kan påbörjas

Cecilia Wikström (FP) som är liberal gruppledare i parlamentets rättsliga utskott och som enda svenska parlamentariker har varit med och förhandlat EU-patentet med ministerrådet tillägger:

– För Europas företag (särskilt för små och medelstora företag som har svårast att bära översättningskostnader) är det en god nyhet att slutet på det långdragna arbetet med att få till ett Europeiskt patent nu är inom räckhåll. Den föreslagna kompromissen att dela domstolens säte på tre länder är en sorglig men en typisk kompromiss mellan medlemsländerna för att få med alla. Om inte hela Europa ska riskera att utveckla sig till en enda stor flyttcirkus får detta dock inte bli en ovana inför framtida beslut om lokaliseringar av Europeiska myndigheter.

 – Jag tycker att Europeiska rådets ordförande Van Rompuy borde introducera en regel i rådet om att inget land tillåts att nominera sig själv för att få sätet för en Europeisk myndighet. Länder som är nominerade borde inte heller ha rätt att rösta på sig själva eller blockera lokaliseringsbeslut.

Annonser

Read Full Post »

Idag läser jag med lika delar glädje och stolthet att regeringen har levt upp till sitt löfte att tillhandahålla vård för de människor som av skilda skäl lever i Sverige utan uppehållstillstånd, de flesta av dem i väntan på att deras ansökan ska behandlas.

Tack vare den överenskommelse som regeringen gjort med miljöpartiet har vi nu i alla fall möjlighet att möta dessa personers behov av sjukvård på ett anständigt sätt, ett sätt som visar att vi förstår vad humanitet betyder.

Ännu har ordet inte förlorat sin innebörd, tack och lov. Alla barn får nu rätt till samma vård som svenska barn, vuxna papperslösa och asylsökande får rätt till akut sjukvård och mödravård. Vad det ko0star samhället verkar ingen kunnma svara på.

Själv tror jag att priset för vår trovärdighet som välfärdsland vida hade överstigit priset för denna reform i humanitetens tjänst. Den kommer på plats sommaren 2013., inte en dag för tidigt.

Idag är jag mycket stolt över vår regering. 

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Read Full Post »

I dag var det fullare än någonsin i plenum. Nothing Hill stjärnan och flickdrömmen Hugh Grant deltog nämligen på ett seminarium om medier. Där uppmanade han bland annat EU att begränsa medieimperiers makt och berättar hur det är att vara offer för medias skandalisering. Hör Cecilia berätta hur snacket går i korridorerna. Hur snygg är han egentligen nu för tiden?

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Intervjuades av P3Nyheter i går kring de nya medielagarna som tidigare i år trädde i kraft i Ungern. Nu börjar vi se effekterna. Bland annat fälldes ett ungerskt satirprogram för skämtet: ”Pandor kan lika gärna dö ut, för allt de gör är ju att sitta och äta”.  

Hör mer om de nya lagarna, som jag är så kritisk till och vad vi i EU:s instutitoner gör just nu för att ställa Ungern till svars för sitt agerande.

 

Read Full Post »

Image

I helgen publicerades en stor artikel om Cecilia i en grekisk tidning.

Artikeln handlar om krisen i landet och ni som inte kan läsa grekiska behöver inte misströsta, en grekisk vän översätter Cecilias citat i artikeln i stora drag så här:

I am elected to represent the United Europe. Every chain is as strong as the most weak link,  now Greece is in that position.

But this country is not weak at all in terms of History, Civilization or Democracy. We must see the importance of this in Europe.

I love Greece but in the same time I face the reality.

EU face the greatest crisis since the Second World War. Ιn Athens there is lack of confidence, nobody trusts anyone, parliament, representatives. The same happens in the EU.

For many people the political and banking system is unreliable.

We must bring hope to the European citizens and mostly in Greece where the youth , with high unemployment , fells that there is no hope for the future.

We must not keep a hole continent without hope.

 At the gym I wear a t-shirt where it is printed: ”I am backing Greece”. We have to show solidarity by specific actions. To support the weak.

Read Full Post »

Cypern kritiseras av Amnesty international (18/6) för att de godtyckligt låser in asylsökande flyktingar. Europaparlamentariker Cecilia Wikström besöker ett av förvaren på måndag (25/6), under sitt fem dagar långa besök på Cypern.  

–          Det jag ser under min resa i Cypern är ännu ett bevis för hur viktigt det är att vi så snart som möjligt får ett gemensamt asylpaket på plats. Att sätta asylsökande i låst förvar händer inte bara här, utan i många av EU:s medlemsländer. Därför behöver EU tydliga gemensamma riktlinjer och regler. Dessutom måste medlemsländerna granskas hårdare för att se till att de verkligen efterlever reglerna i sitt flytkingmottagande. Det är det enda sättet vi kan skapa ett humant asylsystem baserat på grundlggande mänskliga rättigheter och solidaritet mot de asylsökande och mellan medlemsländer, säger Wikström.

Men Cypern är föredömligt i sitt asylmottagnande på andra punkter. Bland annat besökte Wikström under helgen ett av de öppna familjecentren för flyktingar, där de till skillnad från i de flesta av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, får gratis hälso- och sjukvård och där alla barn går skola kostnadsfritt.

–          Här är Cypern verkligen ett föredöme för Sverige. Jag uppmanar verkligen Sverige och alla andra medlemsländer att ta efter Cypern när det gäller sociala rättigheter för asylsökande, säger Wikström.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström är på Cypern fram till måndag kväll, där hon som koordinator för den liberala gruppen i EU-parlamentet träffar presidenten och ministrarna i den cypriotiska regeringen för att arbeta inför det kommande cypriotiska ordförandeskapet som tar vid den 1 juli. Vid sidan av de officiella uppdragen gör hon på eget initiativ besök på olika flyktingförläggningar i Larnaca.

Bakgrundsinformation, EU:s gemensamma asylpaket:

Sedan 1999 har EU lovat att upprätta ett gemensamt asylsystem där Europa tar ett solidariskt ansvar för dem som av olika skäl tvingas fly. I dag tar tio medlemsländer emot 90 procent av alla asylansökningar i hela EU vilket betyder att 17 medlemsländer skulle kunna göra betydligt mycket mer.

Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan Europaparlamentet, kommissionen och det danska ordförandeskapet för att få ett gemensamt asylpaket på plats. Wikström ansvarar för att leda förhandlingarna kring en ny Dublinförordning. Och efter nästan två månaders intensiva förhandlingar är de mycket nära att kunna nå en överenskommelse.

För mer information, kontakta oss

Cecilia Wikström: +46 (0)706 28 30 99

Caroline Klamer, politiskt sakkunnig: +32 (0) 474 08 76 01

Linda Aziz, pressattaché:  +32 (0)486 94 76 82

cecilia.wikstrom-office@europarl.europa.eu

Read Full Post »

42,5 människor är på flykt i världen och förra året tvingades fler människor fly från sina hem än något annat år under hela 2000-talet.

Just nu arbetar vi intensivt med att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem. Jag är ansvarig för att förbättra den redan existerande Dublinförordningen, som handlar om att avgöra vilket medlemsland som har ansvaret för att pröva en flyktings asylansökan i EU. Hör här om hur förhandlingarna går:

Read Full Post »

Older Posts »