Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Öppenhet och transparens’ Category

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling i veckan i Bryssel. Cecilia välkomnar lagstiftningen:

Annonser

Read Full Post »

svdkorruptionLäsvärd artikel i dagens Svenska Dagbladet om den nya lagstiftningen som tvingar europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som exempelvis Lundion Oil, att redovisa alla utbetalningar som görs till regeringar och myndigheter i afrikanska länder för att förhindra korruption. Läs även TT:s artikel som publicerats i lite olika medier, bland annat på Affärsvärldens webbplatsTT

Read Full Post »

Image

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling sent i går kväll i Bryssel.

Cecilia Wikström (FP), gruppledare för den liberala gruppen (ALDE) i Europaparlamentets rättsliga utskott är mycket positiv till uppgörelsen.

– Den nya lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption i länder med stora naturresurser genom att göra det möjligt att följa de betalningar som görs från företagen till regeringar och myndigheter. På så vis ser vi till att dessa pengar inte försvinner i korruption utan kommer medborgarna till del, säger Wikström.

Lagstiftningen kommer att vara särskilt betydelsefull eftersom USA nyligen antagit ett liknande regelverk för amerikanska bolag. Tillsammans täcker dessa två lagstiftningar 90 procent av världens stora gruv- olje- och skogsbolag.

 – Det är glädjande att vi nu får starka regler trots att industrilobbyn ville försvaga förslagen och trots ett kompakt motstånd från flera stora medlemsländer och konservativa krafter i Europaparlamentet, säger Wikström

Europaparlamentet har lyckats övertyga ministerrådet på samtliga punkter som den liberala gruppen har prioriterat:

  • Bolagen kommer att behöva rapportera alla betalningar över 100 000 euro istället för 500 000 euro som föreslogs av medlemsländerna.
  • Bolagen kommer att behöva rapportera betalningarna ända ner på projektnivå så att lokala samhällen kan se vilka medel som utbetalats för projekt i deras närhet, istället för att klumpa ihop alla betalningar till ett specifikt land.
  • EU-kommissionen ska inom tre år återkomma med en översyn i syfte att utvidga dessa bestämmelser till andra sektorer såsom bank-, telekom- och byggsektorn.

 Det totala värdet på exporten av naturresurser från Afrika var enligt WTO 333 miljarder dollar under 2010. Det motsvarar mer än sju gånger det totala biståndet som Afrika fick under samma år eller nästan 80 svenska biståndsbudgetar.

 – Dessa enorma summor ger en indikation om hur viktigt det är att få på plats verktyg som gör det möjligt att mobilisera dessa resurser för att stärka den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer istället för att låta dem gå till korrupta ledares bankkonton, säger Cecilia Wikström.

 För mer info:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, presskontakt

linda.aziz@ep.europa.eu. +32 486 947 682

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig

daniel.sjoberg@ep.europa.eu +32 474 53 28 42

Read Full Post »

LogoALDE

The European Commission today presented a new Directive to improve EU attractiveness and accessibility for foreign researchers and talents.  

EP rapporteur Cecilia WIKSTRÖM (Sweden, Folkpartiet) welcomes the EU proposal to set clearer, more consistent and transparent rules across Europe for non-EU nationals wishing to come to the EU for the purposes of research, study and other exchanges. These rules will tackle the current discrepancy in the legislation’s implementation amongst Member States.

It is a waste to lose talented foreign researchers and students who desire to come to Europe due to malfunctioning legislation. EU should not be deprived of skilled people who can be a great contribution, in particular given the current need for their skills in specific European sectors”.

Moreover, Mrs Wikström continued: ”The academic world is a great means to foster transfers of knowledge as well as cultural exchanges, and to spur economic growth and boost our centres for excellence”. ”This draft legislation is a good starting point that ensures investment in our future by investing in foreign talents”, she concluded.

 

 

Read Full Post »

svtforum3Intervjuad av SVTs reporter Heléne Nyman om hur vi ska få upp valdeltagandet i Europavalet nästa år.

2009 hade vi högra valdeltagande (45,5%) än föregående EU-val (37,9%) i Sverige, men naturligtvis måste det gå upp ytterligare.

Jag hoppas att faktumet att varje politisk grupp får föreslå en kandidat till EU-kommissionärsposten kommer att få upp valdeltagandet. Den mer djupare diskussionen kring det här är att säga – vad är alternativet? I många diktaturer som jag besökt kan människor nästan inte förstå att vi som äger denna fantastiska demokratiska rättighet inte utnyttjar den.

För fem år sedan trodde ingen att Ungern, efter ett val där bara 47 procent röstade, skulle inrätta ett medieråd, att hemlösa människor skulle kriminaliseras, att man förtidspensionerar domare och åklagare för att tillskansa sig makten över de rättsväsendet. Lyfter vi fram detta och säger att så här har det utvecklat sig i Ungern, efter ett val där bara 47 procent av de röstberättigare röstade, då hoppas jag att fler inser att varje medborgare har ett ansvar – lämna soffan och ta sig till vallokalen.

Read Full Post »

flags at sundownGemensamt pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Europaparlamentet, 2013-03-13:

Stöd för regeringens uppgörelse om EU:s budget

I dag röstade Europaparlamentet om sin position inför förhandlingarna med Europeiska rådet om EU:s nästa långtidsbudget för åren 2014-2020. Den fleråriga budgeten kan inte antas utan parlamentets godkännande.

Budgetramen sätter gränserna för EU:s utgifter, per år och per område, för hela budgetperioden. När parlamentet och EU-ländernas ministrar beslutar om årsbudgeterna måste de hålla sig inom budgetramens gränser.

– Vi röstade för att acceptera den överenskommelse som nåtts bland medlemsländerna i Europeiska rådet. Idag har de flesta EU-länder ekonomiska problem och då bör EU agera solidariskt och spara pengar, sade Olle Schmidt (FP) efter omröstningen.

– Vi hade gärna sett att rådets förslag hade accepterats. Vi måste få en EU-budget på plats så att vi snabbt kan ta tag i de gemensamma problem vi har i Europa. Vi behöver verkligen en bättre och mer effektiv budget, menar Kent Johansson (C).

– Det är viktigt att vi i Europaparlamentet tar vårt demokratiska ansvar och tydliggör vår position. Det är inte så att överenskommelsen i Europeiska rådet förvandlas till ett fullbordat faktum. Nu följer intensiva förhandlingar med parlamentet. Men vi hade ändå önskat att även majoriteten av ledamöterna intagit en mer konstruktiv inställning till rådets uppgörelse, säger Cecilia Wikström (FP).

– Jag har aldrig röstat for en höjd budget. Jag är däremot mycket besviken över budgetens fördelning, framförallt vad gäller jordbrukspolitiken där prioriteringarna är helt fel. Istället for att rikta pengarna mot miljöåtgärder och innovation bibehålls budgeten for jordbrukets inkomststöd, avslutar Marit Paulsen (FP).

För mer information kontakta oss gärna:

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP)
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)
+46 705 34 10 64
Carolina Schale (pressansvarig): +46 708 54 90 63
carolina.schale@folkpartiet.se

Cecilia Wikström, (FP) Europaparlamentariker
+ 46 706 28 30 99

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
+ 32 486 94 76 82
linda.aziz@ep.europa.eu

Kent Johansson, Europaparlamentariker (C):

+46 705 370 340

Peter Svensson, pressansvarig hos Kent Johansson:

+32 497 413 213

peter.svensson@ep.europa.eu

Read Full Post »

1”Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet.”
Det skriver Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Sydsvenskan den 26/2.

Alldeles för ofta råder tystnad i de svenska domstolarnas vittnesbås, särskilt i mål som rör organiserad brottslighet. Många potentiella vittnen som varit inblandade i brotten skulle kunna vittna mot sina medbrottslingar, men vågar eller vill inte göra det.

Inte sällan har de som begått brott och blivit tagna av polisen avgörande information för att brottsutredningarna ska kunna gå vidare och lagföra dem som styr den organiserade brottsligheten.

Den grova organiserade brottsligheten ökar och blir alltmer internationell och sofistikerad. Brotten rör allt från människohandel och sexuellt utnyttjande av barn till ekonomisk brottslighet och korruption. De är ofta svårutredda och Sverige bör därför, för att komma åt de allra fulaste fiskarna, studera de kronvittnessystem som finns i andra länder, till exempel Danmark och Storbritannien.

Danmark har sedan 1998 en prejudicerande dom då en heroinkurir fick strafflindring med ett år efter att ha lämnat uppgifter som gjorde det möjligt för polisen att hitta de två medbrottslingar som planerade införseln av droger till landet. Straffrabatt har också slagit väl ut i Storbritannien, där kronvittnen kan få åtalsimmunitet mot att lämna ut avgörande uppgifter.

Folkpartiet är sedan länge för att kronvittnen som bidrar med viktig bevisning ska få lägre straff. Det är därför glädjande att justitieminister Beatrice Ask (M) nyligen meddelade att hon är beredd att utreda hur en svensk variant av kronvittnessystemet skulle kunna se ut.

Att lämna uppgifter kring medbrottslingar kan vara förenat med livsfara. Därför är det viktigt att de som vill göra nya, positiva livsval får ett utökat vittnesskydd. På samma sätt är det rimligt att den som trots den ökade hotbilden vågar bryta tystnaden får sitt straff sänkt.

Att sitta i fängelse i till exempel fyra år istället för sex kan vara det som behövs för att viktiga uppgifter ska komma fram. Om en gärningsmans vittnesmål leder till att medbrottslingar hamnar bakom lås och bom mot en utlovad rimlig straffreduktion är mycket vunnet, inte bara för den enskilde, utan för samhället som helhet. Sverige har inte råd att lägga ner brottsutredningar på grund av att de som gjort något kriminellt inte vågar berätta sanningen av rädsla för repressalier.

De som kritiserar kronvittnessystemet menar att oskyldiga kan komma att pekas ut, medan skyldiga kan få sänkt straff. Men strafflindringsförslaget innebär inte att beviskravet ska sänkas. Uppgifterna måste, precis som övrigt bevismaterial och övriga vittnesmål, värderas och kunna styrkas genom annan bevisning. På så sätt minimeras risken för att falska vittnesmål belönas med straffrabatt.

De åtgärder som sätts in för att komma åt organiserad brottslighet måste moderniseras.

När den organiserade brottslighetens förfinade nätverk och strukturer angrips och ledarna kan hamna i fängelse minskar antalet nya personer som får sina liv sönderslagna. Det gäller både brottsoffer och kriminella. En modern rättspolitik måste också kompletteras med verkningsfulla sociala insatser i utsatta områden så att ungdomar inte hamnar i kriminella gäng. På samma sätt måste det europeiska och internationella samarbetet kring brottslighet kraftfullt förstärkas.

Att införa kronvittnen i svensk lagstiftning vore ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning för att öka tryggheten i samhället.

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och verkat som präst inom Svenska kyrkan.

Read Full Post »

Older Posts »