Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

Vill jag tacka för ett vänligt, trevligt mottagande när jag idag talade vid årsmötet. Håll liberalismens fana högt i Småland!

Annonser

Read Full Post »

Det är inte helt ovanligt att jag hör människor uttrycka frustration över sin begränsade förmåga att påverka politiska beslut. Detta gäller för alla politiska församlingar och på alla nivåer. Visst förstår jag detta. Folkvalda kan ibland vara svåra att nå. Vem ska lyssna till människors oro eller ta vara på deras goda förslag om inte de människor som är satta att representera sina väljare? Den första april öppnas en ny möjlighet för människor att direkt föra fram sin politiska vilja.

Medborgarinitiativet som träder i kraft den första april är ett nytt instrument som gör det möjligt för medborgare att lyfta upp frågor på EU:s dagordning. En medborgarkommitté bestående av minst 7 personer som kommer från 7 olika medlemsländer kan registrera ett initiativ och de en miljon underskrifterna ska komma från minst 7 medlemsländer. De som organiserat insamlingen har möjlighet att begära en hearing om sitt medborgarinitiativ i Europaparlamentet.

Det var under 2010 som jag deltog i de intensiva förhandlingarna i Europaparlamentet och även mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen, om hur utformningen av detta medborgarinitiativ skulle se ut. Min utgångspunkt under förhandlingarna var att slå fast att om en fråga engagerar många medborgare så är den alltid viktig och måste behandlas. Min ambition var att sänka trösklarna och att eftersträva minsta möjliga byråkrati och krångel för de medborgare som vill föra fram sitt initiativ.

Samtidigt tyckte jag att man kunde lägga mer ansvar på EU-kommissionen att upprätta lättförståeliga och transparanta system så att man enkelt kan följa ett initiativ.

Mina förslag gick i korthet ut på att en initiativtagare ska få reda på redan vid registreringen av sitt initiativ om detta uppfyller kraven. Om man lyckas med bedriften att samla in en miljon underskrifter ska man inte behöva höra att ”det ligger utanför kommissionens kompetens” eller att förslaget ”strider mot EU:s värderingar”. Det ska man kunna få reda på från början.

Jag drev även att en central webbsida måste upprättas där man kan hitta information om alla aktuella initiativ och kunna underteckna ett initiativ direkt online om man vill. Jag kämpade även för att man ska kräva så få personuppgifter som möjligt när man undertecknar ett initiativ. Eftersom det är upp till varje lands myndigheter att kontrollera att underskrifterna är giltiga så kan det variera bland medlemsstaterna vilka uppgifter landet anser sig behöva för att kunna utföra kontrollen. I Sverige räcker det med att du lämnar ditt personnummer.

Jag drev även att man skulle låta alla från 16-års ålder skriva under ett medborgarinitiativ. Men motståndet blev för stort och vi landade på att det är rösträtt i medlemsländerna som gäller, det vill säga 18 år i alla länder utom Österrike där det är 16 år.

Det finns många bland mina kollegor i EU-parlamentet som tror att medborgarinitiativet inte kommer att betyda särskilt mycket i praktiken, att det blir en papperstiger. Jag menar att nu finns instrumentet på plats och sedan igår kan man börja arbetet med att samla in namnunderskrifter. Om detta blir en flipp eller flopp kommer till stor del att vara upp till medborgarna. Jag är övertygad om att det finns otroligt många kreativa människor som kommer att kunna utnyttja detta verktyg på rätt sätt. Jag förutser att många initiativ från medborgarna kommer att vara goda och klarsynta förslag som kan stärka EU:s förankring hos medborgarna, för det kommer att visa att det är möjligt att göra en politisk skillnad, även för den enskilde medborgaren. Nu är det upp till er!

Om våra goda föresatser lyckas, så kommer vi att skapa det första exemplet på transnationell europeisk demokrati. Det innebär också att EU får en fjärde institution att räkna med vid sidan av parlamentet, kommissionen och rådet. Nu är regelverket på plats och det är nu upp till Europas medborgare att göra sina röster hörda, att mobilisera och samla underskrifter. Vilket initiativ vill du ta?

Jag vill avsluta med att starkt rekommendera er att titta in på webbsidan där all information finns samlad om hur man går till väga för att skapa ett medborgarinitiativ.

Trevlig helg!

Read Full Post »

Image

Här kan du läsa intervjun som Europaportalen gjorde med Cecilia i veckan. Hon berättar både om vilka projekt hon driver just nu och om sina visioner. Bland annat om att EU borde bli mer federialistiskt.

Utdrag ur intervjun:

”Om du fick bestämma, hur skulle då EU se ut om tio år?

– Då har vi gått ännu närmare federalism. Det är genom att vi söker oss närmare varandra som vi blir starka, säger Cecilia Wikström som vill att EU även ska ha beskattningsrätt.

– Om de ekonomiska prognoserna stämmer, sitter Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien om 30 år inte längre med i G8-gruppen. De ersätts av Brasilien, Kina, Indien och Indonesien. Om Europa ska vara med vid det bordet måste vi förstärka vårt samarbete, säger Cecilia Wikström.

– Jag tror inte vi kommer få fullständig kontroll över ekonomin förrän vi genomför federalism fullt ut.”

Läs mer här!

Read Full Post »

Bloggaren Chris från Tamebay.com, en nischad e-handelsblogg med över 70 000 besökare per vecka (!) deltog på e-handelskonferensen som Cecilia anordnade i går. Och så här skrev han om Cecilia och evenemanget på bloggen efteråt! Kul!

Read Full Post »

Sveriges BNP skulle kunna öka med upp till 15,6 procent om handelshindren för global internethandel övervinns. Det är slutsatsen baserad på två rapporter som Cecilia presenterar just nu tillsammans med näthandelssajten eBay.

Köper jag ett halsband från ett brittiskt företag på nätet och får vänta flera veckor innan jag får sätta på mig det, på grund av en seg leveranskedja, så förlorar e-handeln sin tjusning.  Genom ett effektivare leveranssystem, mer enhetlig moms för hela EU och förenklade tullförfaranden skulle småföretagarna kunna vidga sin marknad, också utanför EU. Den ökade handeln skulle snabbare ta oss ur den ekonomiska krisen, säger Cecilia bland annat just nu på konferensen.

Läs rapporterna här!

Och här kommer konferensen i bilder!

Read Full Post »

56,5 procent av slovenerna röstade nej till homosexuellas rätt att få adoptera. 43,5 röstade ja. Ett sorgligt valresultat, världen behöver mer kärlek inte mindre!

Hör Cecilia berätta  om varför de röstade nej och varför hon är djupt, djupt besviken på valresultatet.

Read Full Post »

På väg till utskottsmötet för rättsliga frågor träffade jag och Daniel på italienske Octacvio, politiskt rådgivare i Alde-gruppen. Vem har fräckast skor?

Dessförinnan intervjuades jag av Europaportalens reporter Fredrik Haglund om de tre viktigaste frågorna i vår. Svaren dyker upp på bloggen så snart intervjun publicerats!

Men nu sitter utskottsmöte fram till internethandelskonferensen klockan 17 som jag står värd för där jag presenterar en jättespännande rapport om att Sveriges BNP skulle kunna öka med upp till 15,6 procent om handelshindren för global internethandel övervinns. Läs mer om det här och se med om det här.

Read Full Post »

Older Posts »