Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2012

EU:s förhandlingar om långtidsbudgeten för år 2014 till 2020 bröt samman förra veckan, efter att EU-ledarna, där Sverige företräddes av Fredrik Reinfeldt, misslyckats med att enas om unionens långtidsbudget.

Orsaken till misslyckandet var att de rikare länderna där bland annat Sverige, Nederländerna, Storbrittannien och Danmark, krävde större nedskärningar i EU:s utgiftsnivå för åren 2014–2020. Nu kommer förhandlingarna att återupptas i februari.

Men det strandade mötet kommer inte som någon överraskning, det är ju trots allt 27 medlemsländer med olika intressen som ska enas kring hur stor EU-utgiften ska vara för olika länder och hur EU:s olika medel ska fördelas.

I Europaparlamentet, är de flesta av oss enade om att nästa långtidsbudget måste vara ett verktyg för att kunna investera i tillväxt och jobbmöjligheter och få EU ur krisen. Vill vi ha ett Europa som fungerar måste det få kosta. Vi kan inte som ministerrådet och EU-kommissionen föreslår ta fram osthyveln, utan måste istället ta fram tårtspaden. EU:s mål och uppgifter ska gå att uppfylla inom ramen för EU-kommissionens förslag, genom tydliga prioriteringar och strategiska nedskärningar – inte nödvändigtvis genom en ökad budget.

Därför har jag till exempel röstat emot den europeiska globaliseringsfonden, och för ett stopp på Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg som kostar 200 miljoner kronor per år.
Vi måste våga ta fighten kring hur budgeten ska fördelas och exempelvis minska budgeten för jordbrukspolitiken, som i dag står för 40 procent av utgifterna, istället flytta över pengarna till andra poster där de behövs bättre, så som satsningar på forskning, innovation, jobb och tillväxt, bistånd och milleniemålen. Pengarna måste användas på rätt sätt och vi måste våga göra medvetna val.

EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, såsom klimatförändringen, den organiserade brottsligheten och ett humant bemötande av asylsökande i Europa. Jag tror också att ett starkt EU och en väl fungerande inre marknad behövs för att få fart på Europas ekonomi igen.

Läs även artikeln ”Fredrik Reinfeldt retar upp Europaparlamentariker” på Europaportalens webbplats.

Ulla Gudmundsons inlägg i Kyrkans Tidning är även den läsvärd.

Annonser

Read Full Post »

I kväll visar SVT en dokumentär om multinationella företags skatteflykt från fattiga länder. Vi får se hur människor i Zambia tvingas leva på mindre än sju kronor om dagen, trots att landet har en av världens största kopparfyndigheter. Zambia har förbundit sig att förse de internationella gruvbolagen med el, men då dessa smiter undan skatt går landet de facto med förlust trots sina rika mineraltillgångar.

Fallet med företaget Glencores verksamhet i Zambia som visas i filmen är bara ett exempel på den kapitalflykt från utvecklingsländer som håller människor kvar i fattigdom. Forskningsinstitutet Global Financial Integrity i Washington visar att den sammanlagda olovliga kapitalflykten från utvecklingsländer är minst 1 200–1 400 miljarder dollar per år. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd.

Företagens skatteflykt utgör över 60 procent av kapitalflykten. Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för att till exempel minska barnadödligheten, stoppa spridningen av hiv och aids och att alla barn får gå i skolan. Dessa resurser behövs i utvecklingsländerna för att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter.

I nuläget behöver multinationella företag bara göra sin ekonomiska redovisning på global nivå – det krävs ingen specifik rapportering för varje land. Därför är det nästintill omöjligt för skattemyndigheter i fattiga länder att begära in rätt skatt från företagen. Ett minimikrav är därför att redovisning sker för varje land. Och att länder får stöd för att bygga upp starka skattesystem.

Frågan om kapitalflykt är just nu högaktuell i EU. Ministerrådet och Europaparlamentet förhandlar om ett lagförslag för att företag inom gruv-, olje- och skogssektorn ska redovisa vilka betalningar de gör till respektive regerings statskassa när det gäller exempelvis skatt och royalties. Men genom detta går det bara att upptäcka korruption, inte skatteflykt.

Europaparlamentet vill gå ännu längre och föreslår en översyn av lagen om tre år. Detta för att kunna utöka lagen till fullständig ekonomisk redovisning för att upptäcka om företag betalat skatt som de ska. Parlamentet vill också utvidga lagen till att omfatta även telekom-, bank- och byggsektorerna, som vid sidan av utvinningsindustrierna hör till de största aktörerna i utvecklingsländer. Ministerrådet stretar dock emot och därför är det angeläget att den svenska regeringen tydligt tar ställning och stöttar Europaparlamentet i detta.

Den svenska regeringen har länge duckat för problemen med kapitalflykt och för det faktum att utvecklingsländer förlorar stora skatteintäkter. Därför är det ett positivt tecken att regeringen i sin senaste skrivelse om politik för global utveckling har uppmärksammat problematiken. Nu är det viktigt att den svenska regeringen går vidare och börjar arbeta för en stark lagstiftning inom EU baserat på parlamentets förslag.

Regeringen behöver också agera för ett system med ett automatiskt utbyte av skatteinformation, både inom EU och med resten av världen. Sverige har förhandlat fram informationsutbytesavtal med ett stort antal skatteparadis. De gör att Sverige kan begära ut information från skatteparadisen när det finns en misstanke om brott. Men dessa avtal ger inte samma möjligheter att upptäcka skatteflykt som ett automatiskt informationsutbyte skulle göra, och hjälper inte utvecklingsländer. Sverige bör engagera sig i diskussionerna för ett automatiskt informationsutbyte som pågår i OECD och G20 just nu, och driva på för ett utvidgat, globalt avtal på FN-nivå, som inkluderar både skatteparadis och utvecklingsländer.

Investeringar och företagande i fattiga länder är viktiga för utveckling. Hur dessa investeringar genomförs är dock avgörande för om de leder till utveckling eller det motsatta. Företagens verksamhet ska inte skada människors hälsa eller miljön. I många afrikanska länder är den ekonomiska tillväxten i dag hög. Beskattning är nödvändigt för att tillväxten i sin tur ska omvandlas till vägar, vårdcentraler och skolor för de mest utsatta. För att det ska kunna ske måste det finnas en möjlighet för exempelvis skattemyndigheter och medborgare att granska hur gjorda investeringar påverkat utvecklingen.

Som en respekterad aktör i EU, OECD och FN har Sverige ett självklart ansvar att axla. Om den svenska regeringen vill bidra till en positiv utveckling ser vi att den bland annat kan verka för att:

• Stödja EU-parlamentets lagförslag om att företag måste redovisa sin verksamhet på projektnivå i varje land de verkar i.

• Ett multilateralt avtal tas fram för automatiskt informationsutbyte mellan alla länder och skatteparadis.

• FN:s skattekommitté ges politiskt mandat och resurser så att frågorna om skatteflykt kan hanteras där fattiga länder har en röst.

• Stödja insatser så att utvecklingsländer kan bygga egna starka skattesystem.

Dokumentären Stealing Africa som visas i kväll är en obehaglig film. Den visar hur enorma resurser stjäls från människor som har det allra största behovet av dem.

Det är naturligtvis inte heller rimligt att de resurser vi lägger på ett ambitiöst och effektivt bistånd motverkas av globala företags skatteflykt.

I sin skrivelse till riksdagen om politik för global utveckling beskriver regeringen tydligt hur kapital- och skatteflykt gör att ”utvecklingsländer går miste om resurser som kunde ha använts till utveckling och fattigdomsbekämpning”. Just nu har regeringen ett gyllene tillfälle att visa att Sverige faktiskt vill göra något åt saken, ta sitt ansvar och agera.

CECILIA WIKSTRÖM (FP)

Europaparlamentariker

RAYMOND BAKER

Task Force on Financial Integrity and Economic Development, Washington

SAVIOR MWAMBWA

Centre for Trade Policy and Development, Zambia

ANNICA SOHLSTRÖM

generalsekreterare Forum Syd

CHRISTINE VON SYDOW

generalsekreterare ActionAid

GABI BJÖRSSON

generalsekreterare Afrikagrupperna

ANNIKA MALMBORG

ordförande Concord Sverige

Read Full Post »

”Every politician is here to serve the people, whatever the circumstances in life are, and never to rule them – to give legal proposals and then to legislate in accordance to people’s needs”.

Intervjuades av MaltaTodays journalist Matthew Vella i går under mina 24 timmar på Malta och här kan du läsa artikeln: ”Borg would have been a fantastic leader  ac ouple of decades ago”. 

Vella spelade även in intervjun, som kan ses här nedan.

 

Read Full Post »

Mitt numera internationellt välkända citat där jag kallar Tonio Borg för dinosaurie (pga sina förlegade uppfattningar) är numera även befäst i seriefigurernas värld. MaltaToday har publicerat följande tre serieteckningar kring EU:s nye hälsokommissionär. Enjoy!

 

Sedan måste jag bjuda på den här också:

Read Full Post »

Välkomna till årets 5i12-manifestation!

I år är det jag och Folkpartiet, med stöd av övriga 19 svenska Europaparlamentariker som arrangerar den årliga och partigränsöverskridande Fem-i-tolv-manifestationen mot rasism och främlingsfientlighet i Europaparlamentet.

De främlingsfientliga tonerna i Sverige och övriga Europa förpliktar och manar till självkritik. Därför hoppas vi på en bred uppslutning den 5 december klockan 11.55 vid Forum Baren, ASP plan 3.

Samma dag manifesterar också ledamöterna i riksdagen och på många orter runt om i Sverige.

Ni är självklart välkomna att bjuda med er era europeiska vänner och kollegor,

Tveka inte att höra av er vid frågor kring evenemanget eller för anmälan till linda.aziz@ep.europa.eu, +32 486 94 76 82

 Hoppas vi ses!

Read Full Post »

Hej på er!

I dag är jag på Malta, där jag bland annat intervjuats av journalisten Matthew Vella på tidningen MaltaToday kring det nya asylpaketet och EU:s nye hälsokommissionär (länk kommer senare).

Just nu är jag på väg för att ta i en paneldebatt om EASO:s framtid. På bilderna tillsammans med Robert Visser,  executive director för EASO och Cathryn Costello, Oxford University.

I medierna i dag är jag citerad i Expressen kring det strandade mötet för EU:s långtidsbudget. Så här säger jag:

”Det strandade mötet kom inte som någon överraskning för de EU-parlamen­tariker Expressen talat med.

– Jag tror inte att det är någon större fara, man skjuter bara upp det till vår­kanten, säger Cecilia Wikström, (FP).”

Jag figurerar kring Borg i norsk media också. ”- Mørke krefter og iskalde vinder blåser igjen.”

 

 

Read Full Post »

För er som missade mig i Rapport i går kring det beklagliga godkännandet av EU:s nye hälsokommissionär kommer här en länk. Sändningen ligger bara uppe i en vecka, dock.

Ett längre inslag, som förklarar bekgrunden till varför Borg är så kontroversiell, finns att se i Rapports 18-sändning.

Jag är även intervjuad i Aftonbladets artikel: EU-parlamentet röstade för Borg, I TT:s artikel Tonio Borg godkänd trots protester

Slutreplik i UNT kring abort har fått en del läsare att höra av sig med positiva och negativa kommentarer.

I går intervjuades jag även av en irländsk radiojournalist kring brevet jag och 55 Europaparlamentariker (dock inga från konservativa EPP) uppmanar Irland att omedelbart legalisera abort i landet. Så här skriver vi:

”Dear Taoiseach,

We were shocked to hear of the tragic death of Savita Halappanavar following the decision by consultants at Galway University Hospital in Ireland not to proceed with the termination of an unviable foetus. She developed septicaemia from E Coli after she was refused a timely termination of an unviable miscarrying 17 week-old foetus. She was denied a termination because there remained a foetal heart beat and according to her husband she was told that we ”live in a Catholic country.” We express our deep sympathy to her family and friends.

This tragedy highlights the need for immediate action to introduce legislation for abortion in Ireland. Despite the ruling of the Supreme Court in Ireland in the ‘X case’ that abortion should be permitted in cases where the mother’s life is in danger, successive governments have failed to legislate for this. In the A, B and C v Ireland case, the European Court of Human Rights found that Ireland had violated the European Convention on Human Rights by failing to provide an accessible and effective procedure by which a woman can have established whether she qualifies for a legal abortion under current Irish law.

In order to give support and legal clarity for health care professionals we call on the Irish authority responsible for the health service, the Health Service Executive (HSE), to immediately issue a directive allowing for immediate terminations of unviable foetuses to save women from severe pain and protect their health and life.
Ms. Halappanavar is now the victim of this inaction. We feel that the Irish government should immediately bring forth legislation to permit abortion in cases where the mother’s life or health is endangered as a first step towards the establishment of women’s right to choose in Ireland.
Yours faithfully,
Paul Murphy MEP (GUE/NGL, Ireland)
Mikael Gustafsson MEP, Chair of the women’s Rights and Equality committee (GUE/NGL, Sweden)
Sonia Alfano MEP (ALDE, Italy)
Eric Andrieu MEP (S&D, France)
Catherine Bearder MEP (ALDE, UK)
Franziska Brantner MEP (Green/EFA, Germany)
Michael Cashman MEP (S&D, UK)
Nikolaos Chountis MEP (GUE/NGL, Greece)
Minodora Cliveti MEP (S&D, Romania)
Leonidas Donskis MEP (ALDE, Lithuania)
Cornelia Ernst MEP (GUE/NGL, Germany)
João Ferreira MEP (GUE/NGL, Portugal)
Sylvie Guillaume MEP (S&D, France)
Anna Hedh MEP (S&D, Sweden)
Jacky Hénin MEP (GUE/NGL, France)
Mary Honeyball MEP (S&D, UK)
Nicole Kiil-Nielsen MEP (Green/EFA, France)
Jürgen Klute MEP (GUE/NGL, Germany)
Jean Lambert MEP (Green/EFA, UK)
Patrick Le Hyaric MEP (GUE/NGL, France)
Kartika Tamara Liotard MEP (GUE/NGL, Netherlands)
Sabine Lösing MEP (GUE/NGL, Germany)
Sarah Ludford MEP (ALDE, UK)
David Martin MEP (S&D, UK)
Marisa Matias MEP (GUE/NGL, Portugal)
Linda McAvan MEP (S&D, UK)
Arlene McCarthy MEP (S&D, UK)
Jean-Luc Mélenchon MEP (GUE/NGL, France)
Willy Meyer MEP (GUE/NGL, Spain)
Ana Miranda MEP (Green/EFA, Spain)
Claude Moraes MEP (S&D, UK)
Antigoni Papadopoulou MEP (S&D, Cyprus)
Niccolò Rinaldi MEP (ALDE, Italy)
Raül Romeva i Rueda MEP (Green/EFA, Spain)
Helmut Scholz MEP (GUE/NGL, Germany)
Brian Simpson MEP (S&D, UK)
Alda Sousa MEP (GUE/NGL, Portugal)
Bart Staes MEP (Green/EFA, Belgium)
Catherine Stihler MEP (S&D, UK)
Claudiu Ciprian Tanasescu MEP (S&D, Romania)
Marc Tarabella MEP (S&D, Belgium)
Keith Taylor MEP (Green/EFA, UK)
Rebecca Taylor MEP (ALDE, UK)
Isabelle Thomas MEP (S&D, France)
Britta Thomsen MEP (S&D, Denmark)
Catherine Trautmann MEP (S&D, France)
Kyriacos Triantaphyllides MEP (GUE/NGL, Cyprus)
Derek Vaughan MEP (S&D, UK)
Marie-Christine Vergiat MEP (GUE/NGL, France)
Cecilia Wikström MEP (ALDE, Sweden)
Sabine Wils MEP (GUE/NGL, Germany)
Gabi Zimmer MEP (GUE/NGL, Germany)
Inês Zuber MEP (GUE/NGL, Portugal)”

 Nu ska jag iväg till en tv-intervju i Maltesisk tv!

Read Full Post »

Older Posts »