Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Fri rörlighet i Europa’ Category

Veckans intervju med Europaparlamentariker Cecilia Wikström handlar om Romernas utsatta situation. De senaste sex åren har EU betalat ut 50 miljoner euro till en romastrategi för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men människorättsorganisationer larmar dock gång på gång om att en stor del av dessa pengar inte når sina mål, utan fastnar i bland annat administrativa kostnader eller försvinner i budgetunderskottens svarta hål och aldrig kommer romerna till del. Därför måste EU-kommissionen följa upp detta och ser till att pengarna verkligen går till de handlingsplaner som de är avsedda för.

Programledare: Linda Aziz

Annonser

Read Full Post »

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

Read Full Post »

ImageI dagens DN (3/4) hittar ni följande debattartikel appropå deras serie om de romska tiggarna:

Snart är våren här och det blir allt varmare ute. Men för de romska tiggarna på våra gator blir det kallare. I vårt grannland Norge vill polisen stävja tiggeri genom att ge kommunerna rätt att förbjuda övernattning på offentliga platser. Storbritanniens premiärminister David Cameron skärper tonen mot framförallt rumänska och bulgariska migrantarbetare. I Ungern blundar polisen för brutalt våld mot romer och hemlöshet har kriminaliserats.  I Frankrike vräks romer fortfarande utan förvarning.

I Sverige har vi sett en tydlig ökning av människor som tigger på våra gator och i tunnelbanan. Det hugger i hjärtat och vi är nog många som känner oss splittrade i om vi ska ge några slantar eller inte. Vi vill hjälpa individer och familjer, men är samtidigt rädda för att bidra till organiserad brottslighet och människohandel.

EU vilar på ett fundament av respekt för de mänskliga rättigheterna. Ofta kritiserar vi länder utanför vår union för brott mot dessa rättigheter men glömmer att vi själva måste leva upp till dessa värden och städa på vår egen bakgård. Det är smärtsamt att konstatera att det fortfarande förekommer systematisk diskriminering på etnisk grund i EU. Romerna är en grupp som genom historien ständigt utsatts. Inte ett enda medlemsland går fri från skuld.  EU-kommissionen har fördömt diskrimineringen, nu är det hög tid att EU-kommissionen också följer upp sina löften med konkret handling och åtgärder mot de medlemsländer som fortsätter att diskriminera romer och därmed trotsar EU:s grundläggande värderingar.

Det är viktigt att komma ihåg att alla tiggare inte är romer och att majoriteten av romerna är inte är tiggare, men genom DN:s reportageserie om de romska tiggarna på Stockholms gator har vi fått en viktig inblick i varför dessa människor söker sig till Sverige, varifrån de kommer och om deras vardag i Sverige.

Den ekonomiska krisen drabbar de som redan har det svårt hårdast, men det är orimligt att EU-medborgare ska tvingas tigga till sina barns sjukvård. Romerna är Europas största etniska minoritet, det finns ungefär 10-12 miljoner romer i Europa. Fortfarande utsätts de för omfattande diskriminering och våld och de har högre arbetslöshet, ohälsotal och lägre utbildning än genomsnittseuropén. Diskrimineringen av romer måste upphöra i hela Europa!

Detta är inte en fråga som enbart kan lösas inom gränserna för enskilda länder. Det krävs även en bindande gemensam handlingsplan för EU för att få stopp på övergreppen mot romer. EU har betalat ut 50 miljoner euro de senaste sex åren för att ge romer bättre skolgång, hälsovård och boende. Men de lokala myndigheterna lyckas sällan använda pengarna till vad som var tänkt.

Vi måste stärka romers möjlighet till inflytande genom att etablera en romsk ungdomsledarakademi för unga romer som vill utbilda sig i samhällsfrågor. Läromedel måste skrivas på det officiella minoritetsspråket romani chib. Och en samhällskommission bör inrättas i Sverige för att gå till botten med de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten det senaste århundradet. Både för att synliggöra övergreppen och öka allmänhetens kunskap kring romernas situation.

Ett problem för många romer är att man saknar id-handlingar som visar statstillhörighet. Det innebär att länderna kan ducka från sina skyldigheter att förbättra situationen för romerna. En lösning är att upprätta personliga dokument så att de kan bli medborgare, men utan ländernas engagemang är även den minsta reform svårgenomförlig.

De romska tiggarna är inte här av fri vilja. Hade de haft möjligheten att arbeta i sin stad eller i sin by, i närheten av sin familj så hade detta naturligtvis varit deras förstahandsval. Det handlar om människor med drömmar om ett bättre liv för sig själva och för sina familjer.

Lösningen är inte att förbjuda tiggeri, utan att skapa förutsättningar och möjligheter att likt oss få leva med sina familjer och arbeta för sitt eget uppehälle och sin egen framtid. Vi får aldrig tumma på EU:s viktigaste grundstenar – respekten för individens rättigheter och den fria rörligheten.

Cecilia Wikström (FP) Europaparlamentariker

Olle Schmidt (FP) Europaparlamentariker

Marit Paulsen (FP) Europaparlamentariker

Read Full Post »

Swedish boyLäs gärna min krönika i Nerikes Allehanda som publicerades förra veckan:

För bara några decennier sedan var det svårt att föreställa sig det öppna Europa vi lever i idag där människor, varor, tjänster och kapital rör sig fritt mellan våra 27 medlemsländer. Men att upphäva de inre gränserna förutsätter en god gemensam förvaltning av de yttre gränserna. Den allra största utmaningen är dock att bibehålla förtroendet mellan medlemsländerna och garantera medborgarnas säkerhet i EU. Den stora utmaningen är att aldrig bygga en politik som leder till upprättandet av ett slags, Fort Europa, ointagligt för dem som söker sig hit.

De flesta av de människor som kommer till Sverige är inte asylsökande utan arbetsmigranter. Statistik från Eurostat visar att knappt 100 000 personer flyttade till Sverige 2011. Samma år var det endast 12 728 flyktingar som beviljades asyl. Det känns angeläget att visa på denna skillnad i absoluta tal, eftersom debatten den senaste tiden främst har fokuserat på de asylsökande som söker skydd i Sverige. Från min horisont i Bryssel förefaller det som om man, oklart vem, vill ge bilden av en enorm våg av asylsökande som väller in över landet. Sifforna visar tydligt att verkligheten talar ett helt annat språk.

Europa har varit attraktivt för välutbildade människor från världens alla hörn, men detta håller på nu på att förändras. Indien och Kina är i dag betydligt mer framgångsrika när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft från andra kontinenter, medan Europa, med vår komplicerade och tidsslukande byråkrati – och kanske också en obehaglig skepticism mot invandrare, skrämmer iväg människor. Det är idag inte alls självklart att Europa är målet för människors drömmar.

Forskning visar entydigt att Europa kommer att behöva ett stort tillskott av människor  inom en snar framtid för att klara av att försörja en åldrande befolkning. Ändras inte vårt arbets- och pensionsmönster i EU beräknar man att det kommer att vara en arbetande person per pensionär att försörja år 2050. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Samtidigt konstaterar forskarna att bara för att upprätthålla dagens välfärdssystem i medlemsländerna behöver EU locka till sig mer än tio miljoner arbetskraftsinvandrare från övriga världsdelar under de närmaste decennierna.

En proaktiv invandringspolitik skulle kunna lösa bristen på arbetskraft inom vissa områden. För detta krävs dock framåtsyftande, djärva politiska förslag och hängivna politiker på alla nivåer. Det första som borde ske omedelbart är att människor enklare borde få sina meriter validerade så att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och på så sätt snabbare integreras på arbetsmarknaden.

Studier visar att kompetensen hos invandrare ofta kompletterar kompetensen hos befintliga arbetstagare och leder till positiva effekter för ekonomin genom ett ökat entreprenörskap, en större mångfald och ökad innovation.

De människor som kommer till Europa är ofta starka personer med gott om mod och med vilja och förmågor som kommer oss alla och vår gemensamma välfärd till del. Det gäller många gånger även flyktingar. Vi får aldrig glömma att de människor som är svagast och i störst behov av asyl når tyvärr aldrig Europa. De som trots allt lyckas ta sig hit har ofta utstått enorma svårigheter, men även lyckats resa sig ur dem. Vi måste ta tillvara på deras förmåga och inte stänga våra dörrar för dem.

För hundra år sedan var Europa en kontinent som folk lämnade. Svenskar, italienare och greker sökte sig en bättre framtid i Amerika, och bidrog där till att bygga upp det amerikanska välståndet samtidigt som de skapade ett bra liv för sig själva. Framtiden kommer att visa oss att det är ett misstag att många europeiska länder favoriserar EU-medborgare framför invandrare från länder utanför EU. I Sverige har vi exempelvis världens mest välutbildade taxichaufförer och pizzabagare. Det är djupt ovärdigt de människor och den kompetens de besitter att vi inte tar tillvara på allt de kan tillföra.

Ekonomiskt är det naturligtvis en katastrof. Vi har helt enkelt inte råd med detta resursslöseri. Varje människas kompetenser måste tas i bruk.

Historien visar att människor av naturen är migranter. Med de utmaningar EU står inför, med en åldrande befolkning och minskat ekonomiskt inflytande globalt sett, bör vi vara glada och tacksamma över att folk faktiskt vill flytta till Europa och hjälpa till att skapa vår gemensamma framtid.

Read Full Post »

ImageDet är allmänt känt att Socialdemokraternas partiledare har sagt sig villig att ”stänga ner arbetskraftsinvandringen”. Det är inte särskilt smart av honom. Sverige, precis som alla andra EU-länder, kommer att inom bara ett par decennier behöva mängder av människor från andra kontinenter bara för att upprätthålla välfärden. Bara denna morgon gick i Sverige fler än 650.000 människor av icke-nordisk härkomst till jobbet i sjukvården, hemtjänsten och barnomsorgen. utan dem skulle Sverige stanna! Och den demografiska utvecklingen visar att om bara tio-femton år så kommer det att vara en person i arbetsför ålder per pensionär! Det är en ekvation som helt enkelt inte går ihop. Det borde vara minst tre, fyra för att få ekonomin att gå ihop eller ännu hellre kunna generera tillväxt. Jag har precis blivit utsedd till rapportör för ett nytt förslag från kommissionen. (Se pressmeddelande nedan). Cecilia Malmström, den kommissionär som lagt förslaget, har gjort ett jättebra jobb och jag ser fram mot att jobba med henne igen. Hittills har vi ju under flera år arbetat mot målet att skapa ett gemensamt asylpaket. Nu är vi färdiga med detta efter tre års arbete och det blir roligt att fortsätta vårt samarbete. Det förslag som jag nu ska sätta mig in i förefaller framåtsyftande och bygger på kloka avvägningar. Vi måste kunna attrahera kvalificerad arbetskraft till EU och förmå studenter som utbildat sig här att också stanna kvar efter genomförd utbildning. Och det måste någon gång bli slut på forskarflykten från Sverige och andra EU-länder till USA! Nu sätter vi ner foten ordentligt och jag ser verkligen fram mot att arbeta med den här rapporten, som är en viktig nyckel för att generera ekonomisk tillväxt på vår kontinent.

Read Full Post »

20130326-033939.jpgDet nya asylpaketet som äntligen är i hamn och ni kan höra det i Ekot här. Vi har nått längre än jag vågade hoppas på, i EUs nya asylpaket. Nu väntar omröstning i Libe i slutet på april och därefter röstas det i juni. Sedan kan det äntligen träda i kraft!

Vill ni läsa mer om asylpaktet finns en intervju publicerad i Dagens samhälle. Dessutom finns en artikel med mig om tiggeri publicerad i SocialQrage. 

Read Full Post »

LogoALDE

The European Commission today presented a new Directive to improve EU attractiveness and accessibility for foreign researchers and talents.  

EP rapporteur Cecilia WIKSTRÖM (Sweden, Folkpartiet) welcomes the EU proposal to set clearer, more consistent and transparent rules across Europe for non-EU nationals wishing to come to the EU for the purposes of research, study and other exchanges. These rules will tackle the current discrepancy in the legislation’s implementation amongst Member States.

It is a waste to lose talented foreign researchers and students who desire to come to Europe due to malfunctioning legislation. EU should not be deprived of skilled people who can be a great contribution, in particular given the current need for their skills in specific European sectors”.

Moreover, Mrs Wikström continued: ”The academic world is a great means to foster transfers of knowledge as well as cultural exchanges, and to spur economic growth and boost our centres for excellence”. ”This draft legislation is a good starting point that ensures investment in our future by investing in foreign talents”, she concluded.

 

 

Read Full Post »

Older Posts »