Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

Det är hög tid för svenska politiker att börja fundera på hur vår roll i Europa. Men för mig är svaret givet. Sverige bör vara en del av ett ännu starkare europeiskt samarbete, skriver jag i Svenska Dagbladet i dag. Läs artikeln här!

Vid årets ”state of the union”-tal i Europaparlamentet lade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso fram sin framtidsvision för Europa. Han ser för sig en utveckling mot ett federalt Europa. Jag håller med. Det blir nämligen allt tydligare att Europa står inför ett behov av att stärka samarbetet på en rad områden om vi som kontinent vill förbli en stark aktör i en allt mer globaliserad värld.

Sannolikt kommer inget europeiskt land om 25–30 år att ingå i världens starkaste ekonomier, G8. Ur ett globalt perspektiv kommer även dagens ekonomiskt starkaste europeiska länder att räknas som små och tämligen obetydliga. En krass analys ger för handen att vi i Europa inte längre har råd att låtsas som att de här utmaningarna inte existerar.

En starkare integrering av EU:s länder, som på sikt leder till framväxten av ett federalt Europa, kan vara framtidsvägen att gå. I dag känns tanken avlägsen, men faktum är att världen förändras och vi måste anpassa oss och göra det bästa vi kan när förändringens vind blåser.

Fler och fler börjar nu att inse detta. Efter Barrosos tal släppte elva av EUs utrikesministrar en gemensam rapport där de redogör för sin syn på hur det europeiska samarbetet bör fördjupas för att möta utmaningarna med en globaliserad värld. De föreslår bland annat att vi i EU får en folkvald ordförande för EU-kommissionen. Vidare ser de för sig ett stärkt samarbete inom finanspolitiken och gemensam europeisk representation i stället för nationell representation i internationella organisationer. De beskriver också fördelarna med ett förstärkt militärt samarbete. Några av utrikesministrarna går till och med så långt att de föreslår att på sikt skapa en gemensam europeisk försvarsmakt. Det är värt att notera att Sveriges utrikesminister inte var med bland de elva visionärerna, jag undrar varför.

Jag menar att det nu är hög tid även för svenska politiker att lyfta blicken från det dagliga värvet och börja fundera på hur vår roll i Europa och i världen ska utveckla sig under de kommande årtiondena. Vi kan nämligen inte sticka huvudet i sanden och låtsas som att världen inte förändras, att globaliseringen inte medför utmaningar för vårt land och för vår kontinent. Vi kan heller inte likt nationalistiska partier drömma oss tillbaka till nationalstaternas tid. Det tåget har för länge sedan gått.

För mig är svaret givet. Sverige bör vara en del av ett ännu starkare europeiskt samarbete, med visionen om att EU på sikt bör utvecklas mot en federal stat. Om vi verkligen menar allvar med att vi vill tillhöra kärnan i Europa borde vi vara med och forma morgondagens Europa och vår roll i världen.

Europa kommer aldrig att bli en nationalstat som Sverige eller Frankrike. Det bör inte heller vara målsättningen. Ett federalt Europa handlar inte om att vi i Sverige ska sluta fira midsommar, heja på Tre kronor eller beundra Zlatan. Det handlar inte heller om att vi ska sluta välja ledamöter till riksdag, landsting/region och kommuner. Inte heller behöver man ifrågasätta att dagis och omsorgen om de äldre bäst organiseras nära medborgarna. Federalism handlar inte om att all makt pressas uppåt, utan om att beslut bör fattas på rätt nivå.

Vi har en inre marknad där vi visserligen har avskaffat tullar mellan länderna, men där skillnader i lagstiftning, infrastruktur, postsystem och liknande fortfarande skapar hinder för den fria handeln på vår kontinent. Vi behöver inte fler eller krångligare regler, utan ett Europa där vi samordnar oss och kommer överens om gemensamma regler. I stället för att våra företag och medborgare ska behöva känna till 27 olika nationella regelverk så bör man på fler områden ha gemensamma europeiska regler.

Europa behöver också ta nya initiativ för att stärka arbetet mot den organiserade brottslighet som inget land på egen hand kan bekämpa. Folkpartiet är sedan länge förespråkare för att förstärka Europol så att polisen i större utsträckning kan verka över gränserna för att bekämpa människohandel, narkotika och annan grov organiserad brottslighet.

Ska vi samordna och fatta fler beslut på europeisk nivå behöver vi samtidigt demokratisera institutionerna. Trots att Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda institutionen så ifrågasätts parlamentets legitimitet, inte minst mot bakgrund av valdeltagandet. En jämförelse med amerikanska federala val kan här vara intressant. Vid de två senaste Europaparlamentsvalen deltog 43 respektive 45 procent av Europas medborgare. Valdeltagandet i USA ligger mellan 50-55 procent vid presidentval och bara runt 35–37 procent de år då det bara är val till kongressen.

Europa borde komplettera valen till Europaparlamentet med ett direktval av EU-kommissionens ordförande. Det skulle inte bara innebära en ökad demokratisk kontroll över kommissionen, det skulle också bidra till att öka tydligheten i de europeiska valen.

Rent praktiskt skulle varje politisk grupp i Europaparlamentet kunna presentera en kandidat till posten som kommissionsordförande. De olika kandidaterna skulle då få möjlighet att lägga fram sina visioner för Europa och medborgarna i alla medlemsländer skulle få välja sin kommissionsordförande i ett direkt paneuropeiskt val. En kommissionsordförande med ett politiskt mandat skulle bli en tydlig ledare som kan peka ut framtidens kurs för Europa. Debatten om hur den kursen ska se ut pågår för fullt och vi måste våga föra den debatten även i Sverige om vi vill vara med och påverka Sveriges och Europas plats i en allt mer globaliserad värld.

CECILIA WIKSTRÖM (FP)

Europaparlamentariker

Och debattartikeln har väckt en hel del reaktioner:

Tidningen Realisten skriver så här

Bloggaren Motpol skriver så här

Annonser

Read Full Post »

Debatten mellan mig och Ungerns kommunikationsminister Zoltan Kovac om Ungerns snart två år gamla medialagar som beskär yttrandefriheten i landet blev stundvis riktigt livlig. Sveriges Radio var där och intervjuade oss och inslaget sändes i morgonens Kulturnytt. Här kan du höra debatten Cecilia Wikström vs. Zoltan Kovac.

En bra start på bokmässan.

I dag pratar jag om EU:s värden och värderingar kl 16.00 vid Europaparlamentets monter och om e-handel och bibliotekens framtid vid Fristadens monter kl 13.00. Fortsättning följer 🙂

Read Full Post »

Behovet att ett kulturliv fritt från politisk styrning och tillgängligt för alla är viktigare än någonsin i tider av kris. Genom litteratur och film lyfts individerna ur de anonyma grupperna och får liv. Därför måste kulturen och läsandet värnas och prioriteras, skriver Cecilia Wikström och Christer Nylander (FP).

Under de senaste åren av ekonomisk kris i Europa har vi sett hur extremismen, populismen och främlingsfientligheten är på frammarsch. I Grekland har ett öppet nynazistiskt parti tagit plats i parlamentet. Frankrike har under flera år vräkt och deporterat romer, och den nationella fronten gjorde i våras sitt bästa resultat i ett presidentval någonsin med nästan 18 procent av rösterna. I Ungern angrips minoriteter och i nationalistisk propaganda talas det om att skapa ett ”Storungern” vilket skulle inbegripa delar av grannländernas territorium. 

I Sverige har Sverigedemokraterna tagit sig in i den svenska riksdagen och det har nästan blivit rumsrent att i offentliga sammanhang kasta ur sig synpunkter som att alla människor i Grekland, Spanien och Portugal är lata och vill leva på bidrag från de hårt arbetande nordeuropéerna. Att lära sig mer om andra europeiska länders historia och samhällssituation bör därför prioriteras i skolan.

Skrämselpropaganda

I tider av ekonomisk oro utnyttjar främlingsfientliga grupper den rädsla och den oro som människor känner. Skrämselpropaganda sprids ohämmat. Grundreceptet är ofta det samma. De problem som finns i det egna landet skylls på utomstående (påstådda) snyltare, nyanlända migranter eller minoritetsgrupper och de främlingsfientliga målar upp nostalgiska minnen om fornstora dagar där allt var frid och fröjd och ingen led någon nöd. Ett av grundkraven för att den här sortens propaganda ska ha någon grogrund är att den lyckas skapa ett avstånd mellan majoritetssamhället och de grupper som anklagas för att vara orsak till det onda. Den kräver att dessa grupper förblir anonyma massor om vilka det går att generalisera och inte individer med känslor, viljor och livsberättelser.

Värnar humanismen

Det är därför kulturen är ett värn för humanismen i Europa i dessa tider. Genom kulturen får vi möjligheten att del av människors levnadsöden, berättelser och tankar om de världar som ligger utanför vår omedelbara närhet. Genom litteratur och film lyfts individerna ut ur de anonyma grupperna och får liv. Kulturen bidrar till att bygga broar av förståelse för våra medmänniskor. Därför måste kulturen och läsandet värnas och prioriteras i ännu mer än vad som redan görs. Skapande skola var en efterlängtad reform när den kom, men måste snarast byggas ut till att omfatta även gymnasieskolan.

Vi blev inte förvånande när ledande Sverigedemokrater nyligen slog fast att de ser Ungern som ett kulturpolitiskt föredöme. SD:s företrädare deklarerar öppet att om de får mer makt så kommer de, efter ungerskt föredöme, att avsätta obekväma chefer vid kulturinstitutioner som inte vill leverera den kultur som politikerna beställt. I nationalisternas värld ska fördomar förstärkas, individerna pressas in i grupper och kategorier och den enskilda människan underordnas och osynliggöras.

Forum för Levande Historias uppdrag när det startade var att sprida information om Förintelsen och de ohyggligheter som skedde under nazismen. När alliansregeringen tillträdde 2006 så ändrade vi uppdraget till att även omfatta kommunismens brott. Nu kanske tiden är mogen att också tala öppet om och informera om de samtida totalitära rörelser som finns och sprider sin propaganda runt om i EU:s medlemsländer.

Viktigare än någonsin

Behovet att ett kulturliv fritt från politisk styrning och som är tillgängligt för alla är viktigare än någonsin i tider av kris. Europas länder måste våga satsa på kulturen, men aldrig ha ambitionen att styra kulturlivet. Goda förutsättningar måste säkerställas för dem som genom sitt arbete bereder vägen för oss andra in i nya världar där vi kan söka förståelse för det okända och lära oss att se människan i stället för gruppen. Bästa sättet att åstadkomma detta är att förstärka kulturens betydelse i skolan. Dessutom bör Forum för Levande Historia återigen få ett utökat uppdrag för att möta dagens unga på ett nytt sätt.

Cecilia Wikström (FP)

Europa- parlamentariker

 

Christer Nylander (FP)

riksdagsledamot kulturutskottets vice ordförande

Artikeln hittas även på GöteborgsPostens hemsida

Read Full Post »

Sent i går kväll skickades det här pressmeddelandet ut från mitt kontor och snappades upp av bl.a. Sydsvenskan:

– Det är ett glädjande besked och på sin plats att Ali inte skickas tillbaka utan att Migrationsverket nu gör en egen i Sverige, säger Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker och rapportör för den nya Dublinförordningen som nyligen antagits i EU.

I väntan på att EU-domstolen ska komma med en vägledande dom kring ett fall som liknar Alis, har Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet enats om att överföringar bara får ske om det ligger i barnets bästa intresse, vilket alltid ska bedömas i varje enskilt fall.

Till dess att EU-domstolen avgjort fallet bör Sverige utnyttja undantaget som finns i Dublinförordningen för att upphöra med överföringen av ensamkommande barn i samtliga fall för att avbryta.

– Ensamkommande flyktingbarn bör undantas från Dublinförordningen, vi bör inte ha en situation där barn fraktas kors och tvärs mellan medlemsländer. Detta tordes sällan eller aldrig vara i barnets bästa intressen.

– Vår medmänsklighet bör säga oss att om det var våra egna barn det gällde, skulle vi hoppas och utgå ifrån att barnet tas emot med rättssäkerhet och erbjuds trygghet, säger Wikström.

I den nya Dublinförordningen som börjar gälla i början på nästa år finns det klarare regler kring hanteringen av ensamkommande flyktingbarn.

– Jag är glad och stolt över att ha fått medverka till detta, säger Wikström.

 

Read Full Post »

ImageFörra veckan, dvs. från måndagen den 17 september fram till torsdagen den 20 september befann jag mig i Bryssel och följde med Cecilia Wikström i hennes arbete.

En uppgift som givetvis var kul och lärorik men också krävande och slitsam.

Anledningen var den att hon på min skola (dvs. Katedralskolan i Uppsala) instiftat ett stipendium i hennes eget namn vilket ger vinnaren en möjlighet att följa med henne under en vecka och se arbetet som sker i parlamentet på nära håll. I år vanns det här alltså av mig.

Att beskriva hur det var är rätt så svårt, det är ett högt tempo med mycket ombyte och tvära kast. Ibland är mötena långa och invecklade, ibland är de kortare. Ibland får man lyssna på en fransk tolk istället för en svensk… Att vara här nere under de första dagarna var också dramatiskt i den bemärkelsen att i LIBE röstades Dublinförordningen igenom, från Cecilia och alla hennes medarbetare samt en rad massa människor kulmen på ett två och ett halvt års förhandlande! De flesta läsare har kanske koll på att förslaget också godtogs med få som motsatte sig, även om det var lite dramatiskt ända fram till voteringen.

Men den som trodde att resten av veckan (läs jag) skulle vara lugn misstog sig utan tempot är alltid lika hektiskt. Jag kan bara konstatera att assistenterna gör ett otroligt jobb och ser till att man är på rätt plats i rätt tid men det är tight. Det finns inga schemalagda fikaraster vare sig på morgonen eller på eftermiddagen, äter det gör man när man har tid och går hem det gör man när man är klar.

Personligen så var det också kul att få se en personlig sida av en politiker, för min uppfattning var i alla fall den att Cecilia var ärlig och öppen med mig och jag hade chansen att ställa de frågor jag ville. Högt och lågt blandades men ingen fråga trivialiserades.

Bryssel är ibland krångligt, både i staden och i parlamentet finns det märkliga vägar man ibland måste ta sig fram genom. På det hela är jag mycket tacksam över att jag fick den här möjligheten så avslutningsvis vill jag bara passa på att tacka alla! Cecilia, hennes assistenter Caroline Klamer, Daniel Sjöberg och Linda Aziz som alla också tog hand om mig. Tack till alla övriga människor jag fick träffa Cecilia Malmström, Åsa Larsson, Eva Bonnier, Kristina Ahlinder, Birgitta Englin, Ulrika Sundberg samt många fler…  Tack! Tack! Tack!

Om ni vill veta mer utförligt om vad jag fick göra, eller för den delen hur en vecka för Cecilia kan se ut så har jag även sammanfattat det på min egna blogg och om ni har några frågor till mig är går det att bra att gå genom den.  Länk: http://markussjolengustafsson.wordpress.com/

Markus Sjölén Gustafsson

elev på Katedralskolan i Uppsala.

Read Full Post »

Min brittiska kollega Rebecca Taylor och Forum Syd  har skrivit om kampen mot kaptialflykt som jag och mina kollegor driver i Europaparlamentet just nu och som röstades igenom i det rättsliga utskottet förra veckan.

Så här skriver Forum Syd i ingressen: ”EU-parlamentet har enats om en lag som innebär att företag måste redovisa betalningar de gör till myndigheter och regeringar (till exempel skatt och royalties) i varje land de verkar. Det ger människor i fattiga länder en möjlighet att upptäcka korruption. På sikt skulle lagen även kunna sätta stopp för företagens skatteflykt. Men EU:s ministerråd stretar emot.”

Läs resten av Forum Syds artikel här, den förklarar på ett bra och tydligt sätt vad saken gäller och jag är glad över att ha deras stöd.

Läs även Rebecca Taylors debattartikel där jag omnämns här: Parliament takes ‘strong steps’ in fight against corruption

Är även intervjuad i flera tidningar om den nya Dublinförordningen.

Läs framför allt Svenska Dagbladets artikel som publicerades i helgen: Bättre skydd vid asyl i EU

Även den kristna tidningen Dagen har skrivit några ord: EU vill ändra på regler kring asylpolitiken.

Read Full Post »

Sitter på ett flyg på väg tillbaka från Cypern där jag företrätt utskottet för mänskliga fri- och rättigheter på rådsmötet. Övernattar i Bryssel och i morgon bär det av till Sverige och bokmässan där jag delar i flera seminarier. Är du där på torsdag eller fredag så kom gärna förbi och säg hej =)

Jag är med i följande seminarier:

Torsdag

16:00 Debatt med  Zoltán Kovács, Ungerns minister för mediekommunikation om medialagen och yttrandefrihet i landet.

Plats: Debattscenen i F-hallen

17.30 Mingel med Svenska författarförbundet och Författarcentrum,

Plats: Monter A:01 62.

Fredag

13.00 Seminarium om det fria ordet

Plats: Monter C02:32

Bland annat debatterar jag:

Förtalsturism – genom att förlägga rättsprocesser till länder med svagt skydd för yttrandefrihet kan misshagliga åsikter tystas.

Nätneutralitet – teleoperatörer avgör själva vilken datatrafik som ska prioriteras och diskrimineras, där de egna tjänsterna ofta får företräde.

E-boksmoms – ett konkret hinder för den lagliga utgivningen på nätet, en inskränkning av det fria ordet.

Biblioteksfrågan – konflikten mellan skapande och spridning illustreras tydligt i frågan om e-bokslån.

16.00 Vad är EU:s fundament? Ett samtal om värden och värderingar,

Plats: Europaparlamentets monter C01:40

Hoppas vi ses där, det ska bli riktigt roligt!

Read Full Post »

Older Posts »