Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2011

Idag skriver Centerpartiet och Liberala Ungdomsförbudet en gemensam artikel i SvD om behovet av en förnyad asylpolitik, grundad i humana värderingar. Artikeln är onekligen påkallad, då vi i Sverige under senare tid tvingats se de mest hårresande utvisningsärenden. Den gamla senildementa kvinnan, som rutinmässigt fått utvisningsbeslut och skulle skiljas från den enda familj hon har, nämligen barnbarnet i Sverige, fick tack och lov inhibituion efter ett ingripande från Europadomstolen. Om inte detta är en ”synnerligen ömmande omständighet”, vad är en sådan omständighet i så fall? Och ”sista länken” måste igen börja tillämpas. Kan en människa ha det värre än att vara över nittio år, senil, ha hjärtproblem och inga släktingarn i landet man utvisas till?

Ett annat exempel är de kristna irakier, som fortfarande utvisas från Sverige trots den etniska rensning av kristna som pågår med en enorm frenesi. Jag har skrivit om detta och gjort allt jag kunnat sedan situationen successivt förvärrats sedan 2004. Naturligtvis förspråkar jag inte kollektiva utan individuella prövningar, men nog borde man förvänta sig något annat av Sverige när UNHCR, Amnesty international, Eccre med flera gång på gång ber alla länder att inte utvisa några kristna till ett öde som inte kan vara mer avskyvärt än det som möter dessa kristna. Om humanitet fortfarande betyder något så måste de få stanna. Annars har ordet humanitet förlorat sitt innehåll.  Och att hänvisa till gällande lag räcker inte. Om lagen, tillämpningen eller regelverket lämnar luckor så måste dessa täppas till och nya lagar och regler måste stiftas för att ersätta dem som lämnat fältet öppet för det som skett och sker. Gör om, gör nytt och gör bättre. Så enkelt- och tydligen så svårt.

Annonser

Read Full Post »

Här är mitt inlägg under onsdagens debatt i Strasbourg om detta mycket viktiga ämne.

 

Read Full Post »

Därför har jag och min kollega Olle Schmidt färgat våra bloggar lila, dagen till ära.

Read Full Post »

Jag talar i plenaren i Strasbourg om den första av de viktiga asylrapporterna, skyddsgrundsdirektivet.

Read Full Post »

I veckans video berättar jag om några av de viktiga voteringar som sker i Strasbourg denna vecka, däribland direktivet om sexuell exploatering av barn samt den första av de fem mycket viktiga asylrapporterna.

Read Full Post »

Arbetarbladet skriver om när Svenska Kyrkan besökte mig och Bryssel.

Read Full Post »

Johan och Martin

Internationell press uppmärksammar det viktiga arbete som görs för de fängslade journalisterna Johan och Martin.

Read Full Post »

Older Posts »