Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ungern’ Category

ImageI dag firar Ungern nationaldag. Vi kan vänta oss att regeringen i Budapest, likt tidigare år, tar tillfället i akt att markera både mot oppositionen och internationella kritiker. Ungern är ett splittrat land med stora problem. De senaste årens politiska utveckling är oerhört skrämmande.

I måndags antog det ungerska parlamentet med premiärminister Orbáns parti Fidesz i spetsen grundlagsändringar som får långtgående konsekvenser. Böter för den som är hemlös. Högskolestudenter som under en viss tid förbjuds att flytta utomlands om de tar emot statliga studiemedel. En grundlagsfäst definition av äktenskapet som en institution endast mellan man och kvinna. Ett parlament som ska godkänna etableringen av religiösa samfund men utan att motivera avslag. Ett rättsväsende som politi- seras. En författningsdomstol som beläggs med munkavle och inte längre får utvärdera ett lagförslags innehåll utan endast ägna sig åt teknikaliteter.

På punkt efter punkt urholkas nu religionsfriheten, organisationsfriheten, press- friheten och det oberoende rättsväsendet och rätten till fri rörlighet för de ungerska medborgarna. Måndagens beslut innebär att man kompromissar med det fundament av demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter som den europeiska unionen vilar på – och som samtliga 27 medlemsländer har åtagit sig att följa. Det kan vi liberaler inte acceptera.

Både Europarådet och EU-kommissionen har varit mycket kritiska mot förslagen till grundlagsförändringar. Europaparlamentet arbetar nu med att granska situationen i Ungern. Med detta arbete, som kommer att utmynna i en rapport, kommer parlamentet att ta ställning till om en process ska inledas enligt Lissabon- fördragets artikel 7, som kan tillämpas för att granska huruvida Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden, såsom respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Artikel 7-processen, som hittills aldrig tillämpats, kan leda till politiska och troligtvis även ekonomiska sanktioner.

För att ett land ska bli medlem i EU ställs tydliga krav på att man lever upp till EU:s grundläggande värden som beskrivs i Lissabonfördraget, däribland respekt för de mänskliga rättigheterna. Men när man väl beviljats medlemskap sker ingen granskning alls av hur de grundläggande rättigheterna efterlevs – här saknar vi helt effektiva verktyg. Men självklart måste kraven på respekt för EU:s grund- läggande värderingar bestå även när ett land blivit medlem. EU- kommissionens ord- förande Barroso sa i sitt årliga linjetal 2012 att EU ska stå upp för mänskliga rättigheter och att unionen behöver bättre utvecklade instrument för att slå vakt om de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

Det är hög tid för leverans på denna punkt. Den svenska regeringen är tydlig med att EU måste kunna agera snabbt, effektivt och juridiskt välgrundat när en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. Kommissionen bör därför snarast presentera ett förslag för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur EU:s medlemsstater lever upp till dessa. Folkpartiet vill gå ännu längre än så.

För oss är det självklart att granskningen måste kopplas till tydliga sanktionsmöjligheter. Det är ett krav vi delar med de övriga partier som ingår i Europaparlamentets liberala grupp och som även andra EU-regeringar där liberaler ingår driver.

Systematiska brott mot EU:s grundläggande värden måste få konsekvenser redan innan man går så långt som att dra in rösträtten i rådet. Här kan frysning eller i slutänden indragning av EU-stöd vara en framkomlig väg, för som bekant talar pengar sitt eget tydliga språk.

EU-kommissionen har vågat visa musklerna förut. När flera av Europas länder misskötte sina ekonomier så lyckades EU på mindre än ett år ta fram ett tydligt regelverk med möjlighet att besluta om sanktioner för de länder som inte tog ansvar för sin ekonomi. Detta gäller nu i hela EU. Ett motsvarande regelverk som slår vakt om EU:s grundläggande värden borde vara en självklarhet i en union vars fundament är att värna frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Birgitta Ohlsson, FP

EU-minister

Cecilia Wikström, FP

Europaparlamentariker

Artikeln återfinns på Expressens hemsida.

Annonser

Read Full Post »

DSC06141I går röstades ett mycket kontroversiellt lagförslag röstas igenom av det Ungerska parlamentet med premiärminister Victor Orban i spetsen. Det 15-sidor långa förslaget skulle bland annat begränsa domstolars frihet, tvinga universitetsstudenter att stanna kvar och jobba i Ungern samt kriminalisera hemlöshet. Hör Annika Ström Melin, Eu-expert och ledarskribent på Dagensnyheter, oberoende liberal, samt mig diskutera frågan.

”Orban och hans regering har inte lärt sig någonting, vi måste kräva ett bättre system för att se till att medlemsländerna följer de grundläggande rättigheter som alla EU:s medborgare har rätt till. Jag tycker det är rimligt att vi påför Ungern sanktioner av både ekonomisk och politisk karaktär. Detta är grova överträdelser mot Ungerns medborgares rättigheter. Vi hade EU-domstolen som så sent för bara några månader sedan dömde ut förtidspensioneringen av domarna, den oberoende centralbanken och kriminaliseringen av hemlösa.  Det är avskyvärt, jag använder sällan ett så starkt ord men i det här sammanhanget är det helt rätt. Det hade varit trevligt om Carl Bildt hade varit bland de fyra utrikesministrar (Tyskland, Nederländerna, Finland och Danmarks) som tryckt på att man ska använda artikel 7-förfarandet som finns i Lissabonfördraget.

Read Full Post »

ImageI Malmö exploderade en bomb utanför den judiska församlingen i höstas, I Ungern förnekar det högerextrema partiet Jobbik Förintelsen, i Riga hyllas tyska nazister av SS-veteraner och i Frankrike går Le Pens främlingsfientliga parti Front National framåt.

 

För att motarbeta de allt starkare antisemitiska vindar som blåser över Europa, startar Europaparlamentet en arbetsgrupp mot antisemitism som i dag, tisdag, håller sitt första möte. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) är en av initiativtagarna till arbetsgruppen som består av ett tiotal ledamöter från de stora politiska grupperna i Europaparlamentet.

– För 67 år sedan sa man aldrig mer och ärkefienderna Tyskland och Frankrike bildade kol- och stålunionen för att förhindra att något av länderna skulle bygga upp en ny vapenarsenal. Ur denna förening växte dagens EU fram.

– Jag understryker i dag att EU fortfarande är ett pågående fredsprojekt som har sin grund i respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är djupt tragiskt att se hur högerextremismen och intoleransen på så många håll tilltar. Det är allas vårt uppdrag att bekämpa den extremism och den antisemitism som tycks tillta i flera av Europas medlemsländer. Om detta måste vi tala, inte tiga, säger Cecilia Wikström (FP).

För mer information, kontakta oss

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP) : +46 (0)706 28 30 99

cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare:  +32 (0)486 94 76 82 eller +46 (0) 76 232 55 30

linda.aziz@ep.europa.eu

Read Full Post »

I årets första program diskuterar Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för Folkpartiet, betydelsen av att Raoul Wallenberg både får en egen minnesdag i Sverige och ett av Europaparlamentets sammanträdesrum uppkallat efter sig. Samtidigt växer sig intoleransen allt starkare runt om i Europa och längst går Ungern.

”Det är ohyggligt plågsamt för mig att se att det fortfarande i det land där Wallenberg verkade, är legio med förfärande uttalanden om romer, judar, homosexuella, HBTQ-grupper osv. Det får inte hända. Varje människa har lika rättigheter och de rättigheterna måste vi säkerställa. I Raoul Wallenbergs anda måste vi reagera, det kommer att vara min ledstjärna i år”.

Read Full Post »

God jul!

jul

 Idag och i morgon är nedräkningens dagar. Nu gäller det att tömma skrivbordet och avsluta alla möten och förhandlingar innan julledigheten infinner sig. För mig sker det på fredag. Men ännu i morgon, torsdag, jobbar jag på förmiddagen och tar sedan planet till Cypern, där jag ingår i parlamentets delegation om sex parlamentariker som ska besöka FN- kommitten CMP (= cimmittee on missing persons) till på fredag. Men då infinner sig den efterlängtade jullledigheten! Granen du ser här ovan är av plast och står i Members Restaurant i parlamentet. Annat är det hemma! Där står en underbar, doftande gran på balkongen och väntar på att komma in i värmen, dekoreras och njutas av under julen. Vi har en tradition att klä granen kvällen före julafton och den kvällen äter vi lutfisk med världens godaste sås. Ja, jag gillar att laga mat, och det ska jag göra under helgerna. Har längtat efter det, efter tid att umgås med familjen och vännerna, tid att läsa de böcker och se de filmer som staplats på hög under året. Naturligtvis ska jag som alla år vara präst i domkyrkan i midnattsmässan. Det är det allra käraste, tillsammans med vår tradition att på julaftons morgon läsa julevangeliet och sjunga Nu tändas tusen juleljus. Ja, jag längtar! Och önskar er alla en riktigt

God Jul och ett Gott År 2013!

Och så en läsvärd artikel om situationen i Ungern som publicerats i SVD: Kontrollapparaten en skamfläck i EU

Read Full Post »

Debatt med Ungerns medie- och kommunikationsminister Zoltan Kovac om Ungerns snart två år gamla medialagar som beskär yttrandefriheten i landet.  En mycket vältalig man med smort munläder, min känsla är att det är en oerhört sorglig utvecklig i Ungern där han inte på något sätt kan bemöta någon av de anklagelser som Ungern står inför.

Efterföljande intervju med Sveriges Radios Kulturnytt (hör inslaget här)

I panel som enda kvinna bland alla män där jag bland annat debatterade e-bokmoms, bibliotekens framtid och förtalsturism. Utsikt från Gothia Towers restaurang på  våning 23, där jag åt den berömda räkmackan. Avslutade med ett seminarium kring EU:s värden och värderingar, som Europaparlamentets informationskontor höll i och där jag poängterade att EU är först och främst en union av människor som bärs av gemensamma värden och värderingar. Är fundamentet inte starkt så spelar det ingen roll hur vi bygger, det kommer att kunna rasa när som helst. Om fundamentet är solitt, då kommer EU att hålla och vara en stark och viktig aktör även i framtiden. Och det vill jag verka till!

Teamet på plats:  min pressekreterare Linda, jag och bästa vänninan Efti.

(fotokredd sista bilden: Dan Andersson)

 

Read Full Post »

Den frågan diskuterade Cecilia på Ohlininstitutet för någon vecka sedan då hon riktade skarp kritik mot Ungerns nya grundlagar och berättar om farorna med dem.  SVT-forum direktsände seminariet, och nu ligger det ute på SVTPlay.  Se det här.

Read Full Post »

Older Posts »