Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘EU och omvärlden’ Category

Image

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling sent i går kväll i Bryssel.

Cecilia Wikström (FP), gruppledare för den liberala gruppen (ALDE) i Europaparlamentets rättsliga utskott är mycket positiv till uppgörelsen.

– Den nya lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption i länder med stora naturresurser genom att göra det möjligt att följa de betalningar som görs från företagen till regeringar och myndigheter. På så vis ser vi till att dessa pengar inte försvinner i korruption utan kommer medborgarna till del, säger Wikström.

Lagstiftningen kommer att vara särskilt betydelsefull eftersom USA nyligen antagit ett liknande regelverk för amerikanska bolag. Tillsammans täcker dessa två lagstiftningar 90 procent av världens stora gruv- olje- och skogsbolag.

 – Det är glädjande att vi nu får starka regler trots att industrilobbyn ville försvaga förslagen och trots ett kompakt motstånd från flera stora medlemsländer och konservativa krafter i Europaparlamentet, säger Wikström

Europaparlamentet har lyckats övertyga ministerrådet på samtliga punkter som den liberala gruppen har prioriterat:

  • Bolagen kommer att behöva rapportera alla betalningar över 100 000 euro istället för 500 000 euro som föreslogs av medlemsländerna.
  • Bolagen kommer att behöva rapportera betalningarna ända ner på projektnivå så att lokala samhällen kan se vilka medel som utbetalats för projekt i deras närhet, istället för att klumpa ihop alla betalningar till ett specifikt land.
  • EU-kommissionen ska inom tre år återkomma med en översyn i syfte att utvidga dessa bestämmelser till andra sektorer såsom bank-, telekom- och byggsektorn.

 Det totala värdet på exporten av naturresurser från Afrika var enligt WTO 333 miljarder dollar under 2010. Det motsvarar mer än sju gånger det totala biståndet som Afrika fick under samma år eller nästan 80 svenska biståndsbudgetar.

 – Dessa enorma summor ger en indikation om hur viktigt det är att få på plats verktyg som gör det möjligt att mobilisera dessa resurser för att stärka den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer istället för att låta dem gå till korrupta ledares bankkonton, säger Cecilia Wikström.

 För mer info:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, presskontakt

linda.aziz@ep.europa.eu. +32 486 947 682

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig

daniel.sjoberg@ep.europa.eu +32 474 53 28 42

Annonser

Read Full Post »

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

Read Full Post »

DSC06172De nordiska liberala Europpaparlamentsledamöterna arbetar strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet. Tillsammans är vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, vilket ger resultat. Det skriver Cecilia Wikström, Anneli ­Jäätteenmäki och Morten Løkkegaard.

I de diskussioner som just nu förs kring utformningen av morgondagens EU läggs fokus ofta på de största medlemsländerna. I våra nordiska medlemsländer verkar det som om det geografiska avståndet till Bryssel bidrar till känslan av att vi i det euro­peiska sammanhanget är små och obetydliga länder som ingen lyssnar på och som inte har så stort inflytande. Men detta är långt ifrån sanningen.

Faktum är att inget av de nordiska länderna kan räknas som litet och tillsammans utgör vi den åttonde största befolkningen.

Sverige, Finland och Danmark utgör den geografiskt sett klart största regionen i Europa. Vi exporterar stora mängder råvaror, vi har högutbildade invånare och de nordiska ländernas ekonomier klarar sig förhållandevis väl trots den ekonomiska krisen. Dessutom har vi lyckats modernisera de sociala välfärdssystemen i våra respektive länder genom viktiga strukturreformer. Föreningen mellan socialt ansvarstagande och fria marknader har på senare tid lyfts fram som en föregångsmodell för resten av Europa – och faktiskt också för hela världen – av flera observatörer.

I artikeln The Nordic Supermodel beskrev den högt ansedda tidskriften The Economist för en tid sedan våra nordiska länder bland annat så här:

”Den största lärdomen vi kan dra från de nordiska länderna är inte ideologisk utan praktisk. Staten är inte populär för att den är stor, utan för att den fungerar (…) Skulle du återfödas någonstans i världen som en person med genomsnittlig begåvning och inkomst skulle du vilja återfödas som viking. De nordiska länderna toppar ligan i allt ifrån ekonomisk konkurrenskraft till social välfärd och lycka.”

I den liberala gruppen i Europaparlamentet (ALDE) arbetar vi nordiska ledamöter sedan en tid tillbaka strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet.

Tillsammans har våra fem liberala partier från Sverige, Danmark och Finland elva ledamöter som täcker i princip alla politikområden. Tillsammans blir vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, som i egenskap av vågmästare mellan konservativa och socialister ofta avgör Europaparlamentets ställningstaganden. Även om våra partier naturligtvis ibland har olika utgångspunkter i vissa frågor, så har vi valt att fokusera på våra likheter och det som förenar oss, snarare än det som skiljer oss åt.

Vår nya nordiska liberala allians har redan utsatts för sin första prövning. När Kroatien blir EU:s nyaste medlemsland i juli i år, så måste antalet parlamentsledamöter från nuvarande medlemsländer minska.

I det ursprungliga förslaget i konstitutionsutskottet skulle Sverige ha förlorat ett mandat – trots att vi i nuläget redan är underrepresenterade i förhållande till länder av jämförbar storlek. Därför presenterade vi nordiska liberaler ett ändringsförslag där Österrike och Ungern förlorade var sitt mandat i stället för Sverige. På så sätt skulle dessa ungefär lika stora länders ledamöter representera 475 000 medborgare var.

Omröstningen i utskottet vanns med minsta möjliga marginal. Hade vi inte lyckats ena våra liberala kolleger bakom vår linje hade förslaget inte gått igenom och Sverige hade förlorat ett mandat. Detta är ett tydligt exempel på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Nordiskt samarbete i EU ska inte underskattas. Våra länder ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra och att vi har mycket att bidra med i det europeiska samarbetet.

Vi vet av erfarenhet att vi har ett mycket större inflytande än vad våra medborgare ibland inser, men vi är också övertygade om att vi kan stärka detta inflytande ytterligare genom det fördjupade samarbete som nu inletts.

Cecilia Wikström
Folkpartiet, Sverige
Anneli Jäätteenmäki
Centerpartiet, Finland
Morten Løkkegaard
Venstre, Danmark
UNT 27/3 2013

Read Full Post »

För två år sedan hälsade jag på Mo Sochua, oppositionspolitiker i Kambodja och den här veckan är hon i Bryssel för att be om EUs stöd för fria och rättvisa val i landet den 28 juli. Nedan hittar ni oppositionens uppmaning till EU som jag stödjer helhjärtat. Folket i Kambodja har rätt till demokratiska, fria och rättvisa val och EU behöver göra allt vi kan för att stödja dem.

20130318-122525.jpg

20130318-123213.jpg

APPEAL TO THE EUROPEAN UNION

To help ensure free and fair elections in Cambodia
As the July 28, 2013 national elections approach, Cambodian democrats worldwide are asking the European Union (EU) to convince the Cambodian government to implement the election recommendations issued by the United Nations in July 2012. These recommendations are intended to ensure democratic and “genuine” elections, as stated in the 1991 Paris Agreements on Cambodia signed by five major European countries: France, Germany, the Netherlands, Poland and the United Kingdom.

Because the Cambodian government continues to adamantly reject the U.N. recommendations, the European Union should send a clear message to Cambodia’s Prime Minister Hun Sen, telling him that

1. The EU will not send observers to monitor the July 2013 elections. To do so would be simply to repeat the experience of the last elections in July 2008, following which their recommendations were rejected. Since the vote, which European observers denounced as having ”fallen short of key international standards for democratic elections,” the Cambodian government has demonstrated its unwillingness to implement any reform. The current election system remains unacceptably biased in favour of Hun Sen’s ruling party, which uses various tricks, such as manipulation of the electoral roll, to secure a victory even before Voting Day.

2. The EU will not recognize the legitimacy of the July 2013 elections which, given the countless and serious irregularities in their preparation, will not meet minimum standards for democratic elections as recommended by the United Nations and will only lead to an unacceptable distortion of the will of the Cambodian people.

3. The EU and its member countries will not recognize the legitimacy of any government stemming from such illegitimate elections.

The united democratic opposition represented by the Cambodia National Rescue Party (CNRP) believes that only such an appropriate and timely warning from the European Union, which is Cambodia’s largest donor institution, could convince the Cambodian authorities to accept a compromise leading to more democratic and acceptable elections, a sine qua non for the country’s stability and prosperity.

The two essential points in the U.N. recommendations are related to an overhaul of the National Election Committee (NEC) and the full participation of CNRP president and opposition leader Sam Rainsy in the electoral contest.

CNRP General Secretariat

Read Full Post »

ImageI dag firar Ungern nationaldag. Vi kan vänta oss att regeringen i Budapest, likt tidigare år, tar tillfället i akt att markera både mot oppositionen och internationella kritiker. Ungern är ett splittrat land med stora problem. De senaste årens politiska utveckling är oerhört skrämmande.

I måndags antog det ungerska parlamentet med premiärminister Orbáns parti Fidesz i spetsen grundlagsändringar som får långtgående konsekvenser. Böter för den som är hemlös. Högskolestudenter som under en viss tid förbjuds att flytta utomlands om de tar emot statliga studiemedel. En grundlagsfäst definition av äktenskapet som en institution endast mellan man och kvinna. Ett parlament som ska godkänna etableringen av religiösa samfund men utan att motivera avslag. Ett rättsväsende som politi- seras. En författningsdomstol som beläggs med munkavle och inte längre får utvärdera ett lagförslags innehåll utan endast ägna sig åt teknikaliteter.

På punkt efter punkt urholkas nu religionsfriheten, organisationsfriheten, press- friheten och det oberoende rättsväsendet och rätten till fri rörlighet för de ungerska medborgarna. Måndagens beslut innebär att man kompromissar med det fundament av demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter som den europeiska unionen vilar på – och som samtliga 27 medlemsländer har åtagit sig att följa. Det kan vi liberaler inte acceptera.

Både Europarådet och EU-kommissionen har varit mycket kritiska mot förslagen till grundlagsförändringar. Europaparlamentet arbetar nu med att granska situationen i Ungern. Med detta arbete, som kommer att utmynna i en rapport, kommer parlamentet att ta ställning till om en process ska inledas enligt Lissabon- fördragets artikel 7, som kan tillämpas för att granska huruvida Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värden, såsom respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Artikel 7-processen, som hittills aldrig tillämpats, kan leda till politiska och troligtvis även ekonomiska sanktioner.

För att ett land ska bli medlem i EU ställs tydliga krav på att man lever upp till EU:s grundläggande värden som beskrivs i Lissabonfördraget, däribland respekt för de mänskliga rättigheterna. Men när man väl beviljats medlemskap sker ingen granskning alls av hur de grundläggande rättigheterna efterlevs – här saknar vi helt effektiva verktyg. Men självklart måste kraven på respekt för EU:s grund- läggande värderingar bestå även när ett land blivit medlem. EU- kommissionens ord- förande Barroso sa i sitt årliga linjetal 2012 att EU ska stå upp för mänskliga rättigheter och att unionen behöver bättre utvecklade instrument för att slå vakt om de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

Det är hög tid för leverans på denna punkt. Den svenska regeringen är tydlig med att EU måste kunna agera snabbt, effektivt och juridiskt välgrundat när en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. Kommissionen bör därför snarast presentera ett förslag för att få till stånd en effektiv granskning för att syna hur EU:s medlemsstater lever upp till dessa. Folkpartiet vill gå ännu längre än så.

För oss är det självklart att granskningen måste kopplas till tydliga sanktionsmöjligheter. Det är ett krav vi delar med de övriga partier som ingår i Europaparlamentets liberala grupp och som även andra EU-regeringar där liberaler ingår driver.

Systematiska brott mot EU:s grundläggande värden måste få konsekvenser redan innan man går så långt som att dra in rösträtten i rådet. Här kan frysning eller i slutänden indragning av EU-stöd vara en framkomlig väg, för som bekant talar pengar sitt eget tydliga språk.

EU-kommissionen har vågat visa musklerna förut. När flera av Europas länder misskötte sina ekonomier så lyckades EU på mindre än ett år ta fram ett tydligt regelverk med möjlighet att besluta om sanktioner för de länder som inte tog ansvar för sin ekonomi. Detta gäller nu i hela EU. Ett motsvarande regelverk som slår vakt om EU:s grundläggande värden borde vara en självklarhet i en union vars fundament är att värna frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Birgitta Ohlsson, FP

EU-minister

Cecilia Wikström, FP

Europaparlamentariker

Artikeln återfinns på Expressens hemsida.

Read Full Post »

Wikström (FP): Stoppa våldet i Bangladesh

Den senaste tidens våldsvåg i Bangladesh efter krigsförbrytartribunalens dödsdomar får nu Europaparlamentet att reagera. Klockan 16.00 i dag, torsdag, väntas Europaparlamentet anta en resolution som Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) är initiativtagare till.

– Jag är djupt oroad över tribunalens brister i fråga om rättvisa rättegångar och en korrekt process. Det är viktigt att de som var ansvariga för folkmord och krigsförbrytelser 1971 ställs till svars, men det måste ske i en rättslig process som respekterar de åtalades grundläggande rättigheter. Det är uppenbart att de pågående rättegångarna i Bangladesh inte har varit i närheten av att leva upp till rimliga krav på rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Jag är glad över att ha lyckats övertyga en bred majoritet av mina kollegor i Europaparlamentet  att kritisera de pågående rättegångarna. Resolutionen kräver att Bangladesh avskaffar dödsstraff och att de över 1000 personer som idag väntar på avrättningar i Bangladesh ska få sina straff omvandlade till fängelsestraff, säger Wikström.

Resolutionens innehåll i korthet:

  • Europaparlamentet fördömer urskillningslösa våldet mot vanliga medborgare.
  • Bangladesh myndigheter uppmanas att omvandla alla dödsdomar samt införa ett moratorium för avrättningar som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraffet.
  • Europaparlamentet uppmanar även landets politiska ledare att trappa ner de politiska spänningarna för att undvika ännu mer våld och i stället börja föra en dialog med varandra.

Kort bakgrund till domstolen och situationen i Bangladesh:

  • 1971 bröt sig Bangladesh loss från Pakistan efter ett inbördeskrig där mellan 300 000 och 3 miljoner människor dödades och uppemot 200 000 kvinnor våldtogs.
  • Bangladesh skapade 2011 en särskild domstol (International Crimes Tribunal) för att döma personer som anklagats för att ha lett och organiserat folkmord och brott mot mänskligheten under inbördeskriget. Domstolen har hittills utfärdat två dödsdomar och en dom med livstids fängelse
  • Över hundra personer har hittills omkommit i våldsamma protester i samband med domar från tribunalen.

Resolutionsförslaget som Europaparlamentet röstar om hittas här

 

För mer information, kontakta oss:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu

Linda Aziz, pressekreterare

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 947 682

Read Full Post »

EU:s långtidsbudget är verkligen en långdragen fråga. I höstas kom ministerrådet med ett förslag till budget 2014-2020 som jag, efter stor vånda, röstade emot. Detta blev starkt kritiserat och vi som gjort det kritiserades i riksdagen i Sverige av statsministern för detta- utan att vi vi var där och kunde ta debatten, förklara och försvara vårt agerande. Mitt främsta motiv var att allt det som var framåtsyftande och ger europeiska mervärden hade strukits, som studentprogrammet Erasmus, forskningspengar och flyktingfonden. Det senaste blir ju mer aktuellt allteftersom dagarna går och massakern och fasorna i Syrien tilltar. Nu ligger ett nytt förslag på bordet, ett förslag som säkrar allt detta och som jag tycker är så bra att jag vill ge det mitt fulla stöd. I parlamentet kommer vi denna session att rösta om ett förhandlingsmandat, så att förhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet kan inledas. I en tid av ekonomisk kris runt om i medlemsländerna med dramatiska åtstramningar måste också EU:s institutioner dra åt svångremmen. 

I Sverige har vi idag 20 mandat. Totalt ska parlamentet nästa mandatperiod bestå av 751 mandat och också inrymma 11 ledamöter från Kroatien. Detta innebär att elva länder måste maka på sig och alltså förlora ett mandat var. Sverige och Österrike är det som nu står inför att förlora ett mandat. Jag har agerat , trots att jag inte sitter i konstitutionsutskottet, genom att lägga ett ändringsförslag som går ut på att strikt matematik ska tillämpas och att länder som har ungefär lika stor befolkning ska ha samma representation. Alla vi svenskar i den liberala gruppen står bakom detta. Extra glad är jag att mina kollegor från Finland och Danmark valde att skriva under, det är ett exempel på starkt nordiskt samarbete. Österrike har en miljon färre medborgare än Sverige, vilket rimligen borde betyda att detta ska återspeglas i mandatfördelningen. Varför skulle varje ledamot från Österrike företräda 425.000 medborgare, medan varje svensk skulle företräda 475.000? Detta är orättvist och skulle leda till att svenska medborgare blir underrepresenterade i jämförelse med andra länder av ungefär samma storlek. Nu är det pirrigt, utgången är oklar. Jag håller tummarna och hoppas att ni är många som gör samma sak!

Read Full Post »

Older Posts »