Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kultur’ Category

euflagga.jpgDär kulturens fana vajar högt, där råder det sällan eller aldrig stilla vind och sävligt lugn.

Det konstaterar jag igen när jag ser att Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm nu öppnat och ska visa en mängd dokumentärfilmer från hela världen. Tyvärr är jag fullt sysselsatt här i parlamentet i Bryssel, annars skulle jag gärna varit där. Så klart kommer Searching for Sugarman, nyligen Oscarsbelönad, att visas.

Den andra filmen som väcker mitt intresse är Nahid Perssons My stolen revolution om den iranska revolutionen. Frågan om Iran måste allftid stå på agenan och vara föremål för allas vårt intresse.

Idag sitter fler regimkritiker än någonsin i fängelse. Det handlar om journalister, politiker, jurister och olika typer av artister. Kulturpersonligheter med andra ord.

Jag ryser vid tanken på att Iran nästan är ett enda låst rum för alla som tänker annorlunda, som vill se demokrati och rättsstatens principer råda i Iran i stället för diktatorn Ahmadinejad och mullornas skamgrepp på folket.

Hoppas verkligen att festivalen blir ett ljus i mörkret, en blåslampa som sätter ljuset på missförhållandena och som kan inspirera många till fortsatt aktivism, särskilt på kulturens område.

Någon har sagt: Kultur är att retas med djävulen, i väntrummet! 

Låt oss alla fortsätta att retas!

Annonser

Read Full Post »

Den här boken kring uppsalabon Francesco Kovács liv damp ner i min brevlåda häromdagen och på sidan 84 hittade jag mitt avtryck i den – ett utdrag från mitt tal i riksdagen 2007.  Jag rekommenderar verkligen er att läsa ”I Stalins våld, fånge 794 berättar” om hans nio år som fånge i Gulag.

Read Full Post »

Debatt med Ungerns medie- och kommunikationsminister Zoltan Kovac om Ungerns snart två år gamla medialagar som beskär yttrandefriheten i landet.  En mycket vältalig man med smort munläder, min känsla är att det är en oerhört sorglig utvecklig i Ungern där han inte på något sätt kan bemöta någon av de anklagelser som Ungern står inför.

Efterföljande intervju med Sveriges Radios Kulturnytt (hör inslaget här)

I panel som enda kvinna bland alla män där jag bland annat debatterade e-bokmoms, bibliotekens framtid och förtalsturism. Utsikt från Gothia Towers restaurang på  våning 23, där jag åt den berömda räkmackan. Avslutade med ett seminarium kring EU:s värden och värderingar, som Europaparlamentets informationskontor höll i och där jag poängterade att EU är först och främst en union av människor som bärs av gemensamma värden och värderingar. Är fundamentet inte starkt så spelar det ingen roll hur vi bygger, det kommer att kunna rasa när som helst. Om fundamentet är solitt, då kommer EU att hålla och vara en stark och viktig aktör även i framtiden. Och det vill jag verka till!

Teamet på plats:  min pressekreterare Linda, jag och bästa vänninan Efti.

(fotokredd sista bilden: Dan Andersson)

 

Read Full Post »

Debatten mellan mig och Ungerns kommunikationsminister Zoltan Kovac om Ungerns snart två år gamla medialagar som beskär yttrandefriheten i landet blev stundvis riktigt livlig. Sveriges Radio var där och intervjuade oss och inslaget sändes i morgonens Kulturnytt. Här kan du höra debatten Cecilia Wikström vs. Zoltan Kovac.

En bra start på bokmässan.

I dag pratar jag om EU:s värden och värderingar kl 16.00 vid Europaparlamentets monter och om e-handel och bibliotekens framtid vid Fristadens monter kl 13.00. Fortsättning följer 🙂

Read Full Post »

Jag tycker att det är väldigt glädjande att vi har lyckats nå fram till en uppgörelse i den här frågan som samlar ett brett stöd i detta parlament och som även accepteras av rådet. För detta vill jag naturligtvis tacka rapportören fru Geringer de Oedenberg och alla andra som varit involverade i rapporten, inte minst fru Thein från vår liberala grupp.

Jag hoppas och tror att direktivet kommer att utgöra ett viktigt första steg för att lösa de problem som omgärdat herrelösa verk, särskilt i den digitala tidsålder vi lever i. Det har varit svårt att hitta en bra balans mellan att värna möjligheten för våra bibliotek och arkiv att tillgängliggöra även herrelösa verk och att ha rimliga regler för att skydda de upphovsmän som trots allt har skapat de verk som med tiden kommit att bli herrelösa, men som fortfarande kan erbjuda glädje och hopp och framtidstro för läsare i vår tid

Jag tror att vi har hittat en rimlig sådan balans i detta direktiv och för det vill jag uppriktigt tacka alla involverade.

Read Full Post »

Sommaren 2006 lanserade jag idén om en litterär kanon för alla Sveriges skolelever. Det gjorde jag därför att  jag i upprepade PISA-undersökning sett att tonåringars bristande läsförmåga ökat år för år. Detta hade skett i takt med att boklån på bibliotek minskat och samtidigt kunde jag konstatera att ämnet svenska innehöll betydligt mindre litteratur än någonsin tidigare. Jag jämförde läroplaner från sextiotalet och framåt och såg att litteraturen minskat i betydelse.

Vad man sett i undersökning efter undersökning är att 15-åringar läser för lite, för sakta och med en förfärande låg läsförståelse. Nu har detta besannats också på europeisk niva. Kort sagt: det råder en intellektuell kris bland Sveriges och Europas 15-åringar. Nästan 20%, alltså var femte svensk unge, kan inte förstå en något mer avancerad text än en Googlesökning ger eller Metros korta snuttar. En expertkommitté har mätt läskunnigheten i alla EU:s medlemsstater och konstaterar att i Sverige har 17.4% av femtonåringarna svårigheter att läsa. I Finland 8.1%, i Italien 21% och allra sämst står det till i Bulgarien där 41% av ungdomarna har svårigheter att läsa. Killarna är sämre än tjejerna, var fjärde kille fattar inte vad han läser medan motsvarande siffra är 13% för flickorna.

Detta är så klart alarmerande. Inget har gjorts under de årtionden som tendensen och utvecklingen gått spikrakt neråt. Det är en tragedi att så många ungdomar stängs ute från utbildning, delaktighet i samhället och kulturlivet på detta sätt. Och för vårt land är det en skamfläck att vi rasar i undersökning efter undersökning. Tänk att jag fortfarande menar att skolans uppgift är att lära ungarna att läsa, skriva och räkna. Allt därutöver är bonus. Fattas grunden, nämligen läskunskap, så kommer alla andra ämneskunskaper också att bli synnerligen bristfälliga. Läsförmågan utgör plattformen för all annan inlärning, så enkelt är det. Det sa expert efter expert då när detta var aktuellt förra gången 2006.

Den finaste upplevelsen vill jag dela med mig av. Bland alla blommor och chokladaskar som jag fick i samband med turbulensen kring den litterära kanon som jag som sagt var upphov till, så fanns ett paket med. Ca 40 cm långt,25 cm högt och jättetungt var det. Det lämnades in i vakten på riksdagshuset och när jag öppnade det blev jag lite förvånad över att finna ett tjugotal dagböcker och ett medföljande brev, skrivet av en gammal kvinna. Hon hade sett mig i TV:s Aktuellt och bestämt sig för att ge mig alla sina dagböcker. Hon hade inga släktingar hon ville anförtro dagböckerna och skrev: ”Jag vill att du ska bära min berättelse. Gör med dagböckerna vad du vill.” Kan du tänka dig ett sådant förtroende! Jag är fortfarande rörd av detta.

Och lika besviken är jag över att mitt förslag aldrig fick gehör, mer än i folkpartiet och i socialdemokraterna i Stockholm, som i alla fall lade förslag om att skapa en litterär kanon för Stockholms skolor. Hur det gick sedan? Ja, jag valdes in i ett nytt parlament, EP. Och Folkpartiets kulturpolitiske talman, Christer Nylander, har på ett fint sätt talat om förslaget i många olika sammanhang. I regeringsställning har FP sett till att skolbiblioteken inlemmats i skollagen och därmed blivit föremål för granskning. Men dessvärre kan nu år 2012 ännu färre av landets femtonåringar läsa än 2006 när jag slog på trumman förra gången… Fortfarande får ni kalla mig kulturtant, intellektuell snobb eller konservativ. Allt detta har jag hört förut. Jag bär dessa benämningar med heder. Skolan ska utbilda och ge färdigheter, föräldrar ska fostra, vårda och älska våra barn. Däri ingår att vara läsande förebilder, för litteratur ger mening åt våra dagar och år, de skrivna orden ger oss så mycket glädje och kan lyfta och bära genom allt vi möter i livet. Detta underbara borde alla få uppleva!

Read Full Post »

Som många av er vet, så älskar jag Tomas Tranströmers dikter. Jag har läst varje diktsamling många gånger. Hans poesi är ord och meningar som många gånger burit mig genom tunga dagar och svåra vandringar. En av de mest älskade dikterna är romanska bågar. Alltför ofta läses den av oengagerade och okänsliga röster, men här får ni den i det vackraste format man kan tänka sig, nämligen poeten själv. I mitt eget exemplar av hans samlade verk finns en tillägnan som jag älskar och som gör mig rörd varje gång jag öppnar boken.  Där står nämligen Till Alices doppräst från Alices morfar Tomas Tranströmer.

Read Full Post »

Older Posts »