Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2010

Organdonationsregister i EU

I dagens UNT skriver jag om mina ändringsförslag till betänkandet om organdonation. Jag föreslår bland annat att alla länder ska ha ett fungerande donationsregister, liknande det vi har i Sverige, och att de nationella regeringarna genom att ge god information till medborgarna om detta, kan bidra till att öka tillgången på organ för transplantation. Läs hela artikeln på UNT:s hemsida.

Annonser

Read Full Post »

Gratiskultur?

Internet har gjort att de upphovsrättsliga frågorna är högaktuella. För mig handlar det om att riva murar och hinder för entreprenörer och innovatörer som skapar spännande lagliga tjänster där artister, författare och filmskapare kan förmedla sina skapelser och få rimligt betalt.

Idag tvingas dessa innovatörer förhandla rättigheter separat i de 27 medlemsländerna i 27 olika system med allt vad det innebär. Jag vill se till att det går att försörja sig som artist, författare, konstnär eller IT-entreprenör i Europa utan att behöva anställa en armé av advokater. Det kommer såväl kulturskapare som kulturkonsumenter att vinna på!

Förra veckan var jag värdinna för lanseringen av Per Strömbäcks bok ”Gratis?” i Europaparlamentet, i vilken flera personer, bland andra Martin Rolinski och Linda Skugge, skrivit kapitel kring upphovsrätt. Per har idag också en mycket intressant artikel i DN på samma ämne.

Här är några bilder från minglet.


Read Full Post »

Inte hade jag kunnat drömma om att så många konservativa skulle rösta med oss, alltså mot det temporära SWIFT-avtalet! Nu har parlamentet visat att vi tar uppdraget att förkasta eller anta förslag som rör säkerhetspolitiken på allvar. Nu har vi sagt nej. Och föll gjorde också förslaget från EPP att skjuta upp omröstningen, det har ju skett flera gånger under två års tid.
Tredje pelaren är riven och har ersatts. Vi lever i en ny tid.
Nu hoppas jag att förhandlingarna om det permanenta avtalet kommer att se helt annorlunda ut. Man räknar inte ut demokratiskt folkvalda ledamöter av detta hus i fortsättningen.

Read Full Post »

Voteringen blir en rysare. För mig är det självklart att rösta nej, både till att skjuta upp frågan och till det temporära avtalet.

Med det nya fördraget har parlamentet rätt att säga ja eller att förkasta ett sådant förslag som nu behandlas. Min ingång i frågan är och har hela tiden varit att rådet och kommissionen hade kunnat delge parlamentet fortlöpande information, så att vi med den kunskapen som bas hade att fatta beslut. Så har inte skett i detta fall.

Det är ett brott mot fördraget som stipulerar att parlamentet ” fullständigt, fortlöpqande och omedelbart informeras under hela processen.” (=artikel 218 (6) i Lissabonfördraget.) Rådet har alltså agerat på ett sätt som underminerat EP:s roll.
Det är inte aceptabelt.

Läs mer här och här

Read Full Post »

Dagens dikt

För att mildra effekterna av allt jobbbigt jag utstår under de långa arbetsdagarna i parlamentet läser jag dikter. Det är bra för mitt välbefinnande, för att bevara en inre harmoni. Ofta, tex just nu, erinrar jag mig dikter eller strofer av dikter som jag inte kommer på vem som skrivit. Ibland är det jag själv.

Du kommer och tillsammans är vi hemma.
Natten är utan fara.
Dagen är full av hopp.

Du som vet vem som skrivit den: hör av dig…

Read Full Post »

Traffickingfrågan voteras

Alldeles snart voterar vi trafficking. Det har länge varit omöjligt att få politisk enighet kring detta Europas största misslyckande och tragedi som drabbar 500 000 kvinnor och barn i Europa varje år. Äntligen finns det politisk vilja att lyfta detta. Priset som jag får betala för att få konservativa EPP kollegor att vara med är att vi talar om att traffickingoffer får tillfälligt uppehållstillstånd., inte permanent. Därför avger jag röstförklaring om det.

Read Full Post »

Sossarna i EP

Sossarna är populister. Det har jag vetat och på nytt fått bekräftat på nytt i Aftonbladet, där mina kollegor vill hetsa fram en ny FRA- liknande debatt. De anklagar den svenska regeringen och rådet för att undanhålla information, fulspel och allmänt mygel- allt utan att påvisa fakta. Insinuationer och antydningar för hela slanten.De har den dåliga smaken att likna terroristbekämpning vid ett FRA-liknande projekt. Läs hela artikeln!

Med deras egna ord behöver man inte vara konspiratoriskt lagd för att anta att fulspelet kommer att fortsätta fram till valet.

Jag har redan skrivit om SWIFT, nedan, men låt oss komma ihåg den målkonflikt som innebär att både skydda medborgarna från terrorattacker och samtidigt värna integriteten för den enskilde.

Vad många idag med rätta talar om är proceduren omkring det nya fördraget. Med Lissabonfördraget är bara detta nytt: parlamentet har nu rätt att antingen anta eller förkasta förslaget. Tidigare, under Nice, fanns inte den möjligheten. Då kunde rådet/kommissionen besluta utan att blanda in EP.

Som jag sagt kommer jag- och större delen av ALDE, att rösta nej, alltså förkasta det temporära avtalet. Men jag gör det med utgångspunkt i procedurfrågan och artikel 218 i TFEU(=Lissabon) som säger att EP ska” be fully and immediately informed att all stages of the procedure”. Men jag ser vikten av att ett avtal kommer till och ser för mig att man nu går in i förhandlingarna kring det permanenta avtalet så snart som möjligt.

Read Full Post »

Older Posts »