Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Se videon där Cecilia uttrycker sina åsikter om Greklands ekonomiska kris, den avgrundsdjupa misstron mot grekiska politiker och om hur oppositionen har agerat.

DN, DN2, DN3, Svd, Gp, Expressen.

Uppdateriing: Svd, Svd2,

Annonser

Read Full Post »

Cecilia har tidigare skrivit om fristadsförfattare och fristadskommuner de senaste veckorna. Häromdagen kom följande besked från Migrationsverket:

Tidigare har fristadsförfattare fått tillfälliga uppehållstillstånd för besök på ett eller två år. Problemet med dessa tillstånd är att de inte ger några möjligheter att stanna kvar i Sverige efter att tillståndet slutat gälla om man inte ansöker om asyl.
Genom att istället ge fristadsförfattare uppehållstillstånd som fria yrkesutövare ökar möjligheterna att stanna kvar i Sverige efter tiden för inbjudan. Om författaren kan försörja sig, genom sitt författarskap eller på annat sätt, kan Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd.

Information hämtad från Migrationsverkets hemsida.

Tidigare inlägg av Cecilia om fristadsförfattarae.

Svt, Folkpartiets hemsida, SRs Kulturnytt, Kulturrådet, Svenska Pen.

Read Full Post »

Klockan 14 idag är ett ödesdigert klockslag. Då röstar man om åtstramningspaketet som är helt nödvändigt för att sätta Greklands ekonomi tillbaka på spåret igen efter det totala haveri som nu präglat landet alltför länge. Papandreous regering klarade ju förtroendeomröstningen, men katastrofen står för dörren om inte austerity package röstas igenom. I morse var det kravaller på Syntagma mitt emot parlamentet, generalstrejk och fullständigt kaos i landet. Det hemska är att ingen verkar vilja ta ansvar. Samaras har vägrat att regera som koalisationsregering, vilket är bedrövligt. Detta är en extrem situation och i den måste man tänka bortom revir och politiska gränser. Kan man inte samregera i detta extrema krisläge när konkurs hotar, hur sjutton ska de då kunna undvika just en konkurs?

Lånegivarna har tuffa krav som nu måste upfykllas: 150.000 jobb i offentlig sektor ska bort, 50 miljarder Euro ska fram genom privatiseringar före 2015, gissa om detta ska svida i en socialistisk Pasokregering! Men detta har EU och IMF krävt, så det ska fram. Greklands GDP beräknas sjunka uppemot 4% i år.

12 miljarder Euro kommer att behövas i mitten av Juli, annars kommer pensioner och löner inte att kunna utbetalas. Misstron mellan Grekland och lånegivarna är hög, eftersom reformerna stått stilla i flera månader, och det har väl inte varit helt självklart att vi ska städa efter detta gigantiska slarv.
Men min gissning är att pengarna kommer Grekland till del innan deadline nåtts.

Men jag menar också till skillnad från många andra, att slaget inte är vunnet.
Det som började som en finansiell likviditetskris, övergick i en finanskris, blev en social kris som just nu är en oerhört allvarlig och djup politisk kris vars efterverkningar kan komma att drabba hela EU. Det är därför som vi till varje pris måste rädda Grekland.

Nu ser jag igen på CNN ochb slås av att både politikerna inne i parlamentet och demonstranterna utanför verkar lika världsfrånvända. Man skulle ha lust att upplysa dem om att de nu borde ta sig samman och tänka på att de promenerar omkring på samma mark där filosoferna verkade och en gång skapade demokratin. Nu bör de besinna sig och sluta agera som om de levde någon annanstans än på planeten jorden, på kontinenten Europa och i landet Grekland, vars framtid just i denna minut står på spel och kommer att avgöras av seriositeten i deras agerande.

Svd, Svd2, Svd3, Aftonbladet, Gp, Helsingborgs Dagblad, Borås Tidning.

Read Full Post »

I videon:

Denna vecka har förhandlingarna mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Frontexförordningen och direktivet om sexuella övergrepp mot barn nått i mål.

”Jag är väldigt nöjd att vi lyckats säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i Frontexs arbete” säger Cecilia. Hon är även nöjd över att parlamentet gör en viktig politisk markering att ingen människa är illegal och heller inte ska benämnas så.

De långdragna förhandlingarna om direktivet om sexuella övergrepp mot barn nådde idag också en kompromiss. Den verkligt heta potatisen har varit om medlemsstater ska få blockera Internetsidor som visar barnpornografiskt material. Cecilias ståndpunkt har varit att tvinga medlemsstaterna att i första hand ta bort sidorna helt, men i fall där det är svårt, då servern till exempel ligger utanför EUs territorium, så ska medlemsstaterna kunna använda sig av blockering som ett komplement. Denna linje fick gehör och ingår i överenskommelsen.

Nu ska Cecilia presentera de två överenskommelserna för liberala gruppen och rekommendera kollegor att acceptera kompromisserna. Steget därefter blir att rösta i utskottet i juli och när vi är tillbaka efter semestern kan förslagen komma till omröstning i plenum.

Bloggar i ämnet: Christian Engström, HAX

Svd, Europaportalen, DN, Expressen, Expressen.

Read Full Post »

En del dagar kommer man att minnas under dagar som kommer. Idag torde vara en sådan dag. När jag i morse såg ett långt reportage som Grekland kände jag en våg av lättnad svepa genom rummet. Att förtroendeomröstningen för regeringen slutade så bra ger oss aööa anledning att hysa ett bräckligt hopp att situationen kommer att lösas till slut. Nu krävs det bara att alla politiska krafter i landet enar sig och slutar upp att slänga skuldbördan till varandra. Nu är det dags att oppositionen också bidrar till en konstruktiv lösning i stället för att stå vid sidan av och gnälla.

Själv har jag under två dagar suttit i slutförhandlingar om två stora och viktiga rapporter: FRONTEX och Barnpornografirapporten. Till slut har vi nu nått fram till uppgörelser i båda fallen. Det har varit en ren fröjd att arbeta med Simon Bussutil som är rapportör för EPP på Frontex. Han har oändligt skickligt tagit oss fram till en snygg uppgörelse, jobbat strukturerat och alltid lyssnat till oss som företrätt de andra poltiska grupperna. Själv har jag haft ett lysande samarbete med honom från första stund. Och hela artikeln som handlar om att säkerställa mänskliga rättigheter har jag skrivit och det är en väldigt stor seger att vi nu har ett reglemente för Frontex där MR är centralt för all verksamhet och alla insatser. Bland annat tillskapas en instans (advisory board)inom myndighetens ram som kontinuerligt följer upp MR, alltifrån utbildningar för personalen, via hjälp att lotsas rätt för den människa som vill söka asyl, till att en oberoende MR officer kan avbryta insatser där man befarar att männskliga rättigheter kränkts vid en insats.

Jag har lärt mig mycket av denna långa och svåra process och är mycket glad och nöjd över allt jag lyckats få igenom och som kommer att betyda mycket för Frontex arbete och för de människor som kommer i kontakt med myndigheten i framtiden.

Rapporten om barnpornografi har också gått i mål idag. Den har varit mödosam på olika sätt, oändligt långdragen och politiskt mycket svår att arbeta med. Rapportören har inte varit en så skicklig förhandlare och resultatet kunde varit bättre. Men som alltid är det viktigt att understryka att vi här i EP går kompromissandets väg för att nå våra mål. Jag bidrog in till sista timmen med bättre skrivningar än de som fanns på artikel 6 ( grooming) och artikel 21 (= att medlemsstaterna måste ta bort barnpornografiska sifdor vid källan i första hand och att man därefter kan tillåta blockering om detta visar sig svårt att nå).
Tyvärr ville rådet inte acceptera detta, men vi har i alla fall skrivningar som det allra flesta kan leva med, och det är ju huvudsaken.

Nu återstår för mig ännu en svår uppgift: att göra allt för att de kollegor i min grupp som varit tveksamma, eller rent av mycket stora motståndare, ska rösta för rapporten när den dagen kommer. För barn som exploateras förtjänar att vi gör allt vi kan för att stoppa denna fruktansvärda förnedring. Nu gör vi vad vi kan för att förpassa denna ohyggliga och hänsynslösa rovdrift på barn där den hör hemma: i historien, och möter framtiden med en rapport som i alla fall bidrar till detta.
Jag är oändligt lättad över att två stora arbetsfält är avklarade. Ikväll blir det en god middag!

DN, DN2, DN3, GP, Borås tidning, Expressen, Expressen2, Svd.

Read Full Post »

I fredags skrev Cecilia i Nerikesallehanda om förföljda författares möjligheter att få fristad i Sverige. Nedan följer artikeln:

Fristadsförfattare välkomnas till Sverige med ena handen och visas ut med den andra. Förföljda författare som riskerar sina liv i sitt hemland för att de använder ord och
inte vapen behöver få uppleva arbetsro i europeiska fristäder, bland annat i Sverige. Nu krävs politiskt ledarskap för att Sverige på ett tillfredsställande sätt
ska kunna erbjuda dessa författare lugn och arbetsro i form av tidsbegränsade arbetsstipendier om 1-2 år. För några år sedan när jag var riksdagsledamot arbetade jag enträget för att fler kommuner skulle bli så kallade fristadskommuner för förföljda författare. Författare som genom sitt språk och sina texter ger ord åt sin verklighet och ibland blottar de offentliga lögnerna i sina hemländer riskerar att betala ett högt pris i form av systematisk förföljelse och till och med fara för livet. För dessa förföljda författare har Sverige beslutat att upprätta fristäder.
Författarna utses av Internationella PEN och rekommenderas till kommunerna, som ställer upp med bostad och uppehälle under ett eller två år. I gengäld bidrar författarna med att stärka kommunens kulturliv. Det skapas en plats där de kan sprida sin kunskap, sina tankar och erfarenhet och sina texter och få möjlighet att utöva sitt författarskap utan risk för repressalier – något alla vinner på. Tyvärr kan vi i dag konstatera att Sverige endast erbjuder fyra fristäder, en siffra som står sig slätt i jämförelse med exempelvis de 17 fristäder som finns i Norge. Kommunerna ansluter sig inte och anledningen är delvis en oro för vad som ska ske med författarna och deras familjer när de två åren passerat. Fler av fristadsförfattarna har hamnat i komplicerade tvister med Migrationsverket och ett par har till och med utvisningsbeslut. Våra nordiska grannar ligger långt före Sverige vad gäller lagstiftning och synen på fristadsförfattare. I dansk asyllag får
författarna automatiskt uppehållstillstånd i två år, i Norge är Pen en remissinstans
i asylprocessen. Sverige måste lösa det motsägelsefulla i att å ena sidan
välkomna författare för att sedan avvisa dem. Tyvärr visar Migrationsminister
Tobias Billström ingen förståelse för detta och tycks ständigt hänvisa till Migrationsverket som genast återbördar frågan till den moderata ministern. Det
verkar finnas väldigt lite förståelse för att detta är ett problem som inte kommer
att försvinna även om man sticker huvudet i sanden och låtsas som ingenting.
Den senaste personen som hamnat i kläm är den georgiska poeten Zurab Rtveliashvili och hans familj. I sitt hemland har han varit med och skapat organisationen Egalitarian institute som arbetar för det fria ordet och för att ta reda på vad som hänt med de regimkritiker som försvunnit spårlöst. Efter hans ankomst till Sverige
har han i 7 månader väntat på besked från migrationsverket om han får stanna.
Glädjande nog så fick Rtveliashvili den 14 juni ett positivt besked att han äntligen
beviljats uppehållstillstånd. Naturligtvis ska ingen författare bjudas in för att
7 månader senare avvisas till sitt hemland, det är inte så fristadssystemet ska
fungera. Visst borde Sverige i likhet med våra nordiska grannländer lösa problemet
så att fristadsförfattare faktiskt kan utnyttja det som erbjudits dem eller så måste vi erkänna att vi byggt ett luftslott. Min politiska vilja ska ingen missta sig på – fristäderna behövs, fristadsförfattarna behövs! Det ska heller inte råda några tvivel om att det är den politiska viljan hos regeringen och ytterst
migrationsministern som kommer att avgöra detta. Folkpartiet står enigt och
arbetar för att övertyga de övriga regeringspartierna om att det är vårt ansvar att
erbjuda lugn och arbetsro till några av de förföljda författarna runtom i världen
som behöver det. Det är ett ansvar som åvilar ett land som har den äldsta grundlagsskyddade yttrandefriheten i världen att erbjuda skydd för den som förföljs för det skrivna ordets skull.

GP, SRs Kulturnytt, Folkpartiets politik om flyktingar, Folkpartiets politik om litteratur, Kulturliberaler.

Read Full Post »

Idag publiceras Cecilias artikel om Genèvekonventionen och dess innebörd i UNTs nättidning. Här följer ett utdrag:

Färsk statistik från UNHCR visar att 15 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Genèvekonventionen ger instrument för att identifiera flyktingskäl och konventionen förbjuder stater att skicka tillbaka människor till länder eller regioner där de riskerar att förföljas eller där deras liv hotas.

Denna vår, som vi kommer att minnas som den arabiska våren, har flyktingars situation kommit oss nära genom de bilder vi alla sett och bär med oss. Bilderna på människorna i nordafrikanska länderna och på den arabiska halvön som i förtvivlan söker efter sina nära och kära, eller som i vanmakt lämnat allt för att söka ett bättre liv bortom krigets fasor, kommer nog att under lång tid leva i våra tankar.

DN, DN2, DN3, DN4.

Read Full Post »

Older Posts »