Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2013

I veckans videodagbok får du se Cecilia dansa (två minuter in i klippet) i manifestationen One Billion Rising som hölls i Europaparlamentet i veckan.

Med två veckor kvar till det världsomspännande evenemanget One Billion Rising arrangerade Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) tillsammans med åtta kollegor samt Eve Ensler, författaren till Vaginamonologerna, en flashmob-dans.

Annonser

Read Full Post »

Sverige riskerar att förlora en av sina platser i Europaparlamentet, enligt ett nytt förslag som lagts fram i konstitutionsutskottet, AFCO. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) lägger nu fram ett ändringsförslag i AFCO som ska göra mandatfördelningen mer proportionerlig och berättar mer om detta i veckans videointervju.

Read Full Post »

Den 9 februari åker jag till Örebro för att delta på Mälardalskonferensen. Här nedan ser du programmet. Hoppas vi ses där!

Lördag
9:30 Registreringen öppnar
10:30 Invigning, Jan Björklund

12:00 Lunch13:00 Seminariepass 1 EU från jord till bord, Marit Paulsen, Liberal Sjukvårdspolitik, Jonas Andersson, Alliansen och FP nu och i framtiden, Nina Larsson

14:30 Fika

15:00 Panelsamtal, heta stolen med folkpartiets parlamentariker
Nina Larsson samtalar med; Marit Paulsen, Olle Schmidt, Cecilia Wikström

16:30 Seminariepass 2
EU i vardagen, Cecilia Wikström, EU och brottsligheten, Olle Schmidt & Johan Pehrson

18:00 Slut för dagen
19:00 Mingel
19:30 Middag och underhållning

Read Full Post »

Image

Read Full Post »

DSC09558

Med två veckor kvar till det världsomspännande evenemanget One Billion Rising arrangerade jag och de åtta kollegor som satte upp Vaginamonologerna i fjol samt Eve Ensler, författaren till Vaginamonologerna, en flashmob-dans och presskonferens i går.

En miljon kvinnor reser sig för att kräva våra rättigheter. Det är år 2013 både storslaget och sorgligt på samma gång, vi borde ha fått våra grundläggande rättigheter tillgodosedda för länge sedan.

Så många som 45 procent av kvinnorna i Europa har någon gång varit offer för misshandel, prostitution, våldtäkt, könsstympning, trafficking eller sexuella trakasserier. Genom att delta i One Billion Rising vill Cecilia Wikström att Europaparlamentet ska ta krafttag för att få slut på våldet mot kvinnor, en av de osynligaste frågorna i vår tid.

Tänk på två kvinnor som står dig nära. Statistiskt sett har en av dem någon gång blivit misshandlad, våldtagen eller sexuellt utnyttjad, oftast av en man i hennes omgivning. Detta måste upphöra! Det är vårt ansvar att uppmärksamma kvinnornas rätt till trygghet och säkerhet överallt i EU.

Tre minuter in i det här klippet kan ni se oss dansa!

v-day DSC09560 Jag och Eve EnslerDSC09548 PresskonferensDSC09550 DSC09557Genrep73500_10152681620545107_1595574820_n (1)

Klippet jag spelade in i julas kring One Billion Rising-kampanjen

Read Full Post »

heart

Debattartikel i Sundsvalls Tidning den 25/1

Idag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara är en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att varaktigt säkra fred och frihet på vår kontinent.

Den ekonomiska krisen har fört med sig att medborgare i flera av EU:s medlemsländer tvingas utstå sociala spänningar, misstro och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet och protektionism griper omkring sig i snart sagt varje europeiskt land inser vi som liberaler att vi bara kan bygga ett tryggt, öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration och ett ännu mer fördjupat samarbete.

EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen, den organiserade brottsligheten, konkurrenskraften för våra företag. Samtidigt måste vi klara av att bygga upp ett humant  asylsystem så att vi i hela unionen kan ge likartat skydd och bemötande av de människor som flyr undan krig och förföljelse för att söka skydd i EU.

Europa är fortfarande en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Däremot måste vi inse att det finns många utmaningar som vi inte kommer att klara av ensamma, vare sig i Sundsvall eller Sverige.

När länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Indonesien kommer ikapp USA, Japan och Europa, så kan vi bara konstatera att det inte är fördelaktigt att vara en samling små länder bland stora spelare. Var för sig klarar inte ens de största och starkaste länderna i Europa att möta konkurrensen i en allt mer globaliserad värld.

I Medelpad pågår just nu flera lokala EU-finansierade projekt. Bland annat pågår ett integrationsprojekt som snabbare ska försöka få nyanlända arbetssökande kvinnor och män att ta sig in på arbetsmarknaden i Sundsvallstrakten. Tack vare EU-stöd utvecklas vägsträckan mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim, även kallad ”Green Highway”, helt på fossilfritt bränsle genom att sträckan förses med till exempel etanoltankningsstationer och snabbladdningsstationer för elbilar. Det gör att vägen är världens längsta fossilbränslefria vägsträcka, något som man i Medelpad måste vara stolt över! Projektet har dessutom lett till synergier som att privata företag bland annat tagit fram världens första el-skoter. Det är livsviktigt för våra företag att ha tillgång till en stark hemmamarknad i Sundsvall, Sverige och Europa, för att också på sikt ta steget ut i EU och globalt.

 Vi tror på individers och inte på staters rättigheter. Därför måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. EU agerade med kraft och försvarade de ungerska medborgarnas rättigheter när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på rättsstaten. EU har även tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i Italien och Litauens lagar som gör det kriminellt att tala om homosexualitet. Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och rätten få leva sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk bakgrund är grundläggande värden som EU vilar på.

När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen och att värna de värden och värderingar som måste utgöra själva fundamentet för vår europeiska union. Ensam är inte stark, det är tillsammans som vi kan vara starka.

Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker

Lars Persson (FP) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall

Read Full Post »

New Image

Här kommer min krönika som publicerades i NA den 25/1-2013

I tisdags hedrade Europaparlamentet i Bryssel minnet av Raoul Wallenberg. Vi gjorde det genom att låta ett av de större sammanträdesrummen i parlamentet bära hans namn. Utanför rummet finns det nu en skylt som berättar om Wallenbergs gärningar för mänskligheten under andra världskriget.

När Wallenberg i slutskedet av det ryska anfallet mot Budapest 1945 fick frågan om varför han, utan egen personlig vinning, offrade sig för andra, svarade han: ”För mig finns inget annat val. Jag har åtagit mig denna uppgift och jag skulle aldrig kunna återvända till Stockholm utan att veta med mig att jag gjort allt som står i mänsklig makt för att rädda så många judar som möjligt”.

Wallenbergs gärning visar vad en enda människa kan göra för andra. Den visar på den moraliska handlingens räckvidd och understryker att en människas civilkurage kan göra en avgörande skillnad.

I en tid där allt starkare främlingsfientliga vindar sveper över oss, och där personligt mod är en bristvara, är det viktigare än någonsin att våga stå upp för det man tror på och att påminnas om att alla kan göra något för en medmänniska.

Efter nyår fattade regeringen beslut om att Wallenberg får en minnesdag i Sverige. Det är mycket glädjande och högst berättigat. Det förflutna handlar på ett avgörande sätt om både vår samtid och vår framtid. Därför är det viktigt att vi påminns om Wallenbergs gärning i Budapest under andra världskriget, där han räddade över hundratusen judar undan förintelsen.

Just nu kämpar Europa med att komma ur den ekonomiska kris, som utvecklats till en social och politisk kris i många länder. Men många glömmer att det även finns en värderingskris som vi måste våga tala om. I dagarna läste jag att ledaren för Ungerns näst största parti, det nyfascistiska och högerpopulistiska Jobbik, krävt registrering av judar, eftersom de skulle kunna utgöra ”nationella säkerhetsrisker”. Samtidigt karaktäriserade en journalist, tillika en av grundarna till Fides och nära vän till Ungerns president Viktor Orban, romer som djur och inte som människor.

Det är ohyggligt att konstatera att det i det land Wallenberg verkade förefaller vara accepterat att uttala sig och agera på ett sådant sätt när det gäller romer, judar och andra minoriteter.

Även om Ungern är det land som gått allra längst när det gäller kränkningar av minoriteter, så förekommer liknande situationer dessvärre i flera andra länder. I Litauen röstade parlamentet 2009 med stor majoritet för ett lagförslag som förbjuder att informera om samkönade relationer. Efter skarp kritik från Europaparlamentet som beskrev lagen som en inskränkning av grundläggande rättigheter, så formulerades lagen om. I Grekland ser vi så gott som varje vecka hur det nyfascistiska partiet Gyllene Gryning handgripligen ger sig på asylsökande. Listan kan tyvärr göras lång.

Varje gång jag passerar Wallenbergrummet här i Europaparlamentet påminns jag om att varje enskild människa kan göra skillnad. I Wallenbergs anda måste var och en av oss fortsätta att reagera och agera när demokratiska principer och mänskliga rättigheter kränks.

Att värna dessa rättigheter, att stå upp och försvara demokratin och individens frihet är och förblir ett av EU:s viktigaste uppdrag. Vi får aldrig kompromissa med människors rätt att välja sitt liv oaktat kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Bara genom att oupphörligt kritisera övergreppen och försvara alla människors rätt att tro, tvivla, leva och verka kan vi förverkliga EU:s motto: förenade i mångfalden.

DSC09566

Read Full Post »

Older Posts »