Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

En konsekvens av den fria rörligheten inom EU är att människor lever, älskar, pluggar, arbetar och dör i ett annat medlemsland än det land där man föddes.
Därför är jag glad att jag fått vara med och i någon liten mån bidra till att medlemsländerna nu kommer att verka för att man upprättar system där man kan komma att bli donator inom hela EU om det är ens önskan.

Utmaningarna på det här området är många. Politiskt måste vi svara upp mot de förväntningar som finns från alla dem som alldeles för länge tvingas gå i en oviss väntan på ett organ som kan betyda skillnaden mellan liv och död. Uppemot 60.000 människor står i kö i väntan på ett organ och varje dag dör en människa som skulle kunnat räddas till nytt liv om det hade funnits ett lämpligt organ att tillgå.

Det sista man kan göra för en medmänniska är att ge ett av sina organ när ens eget liv är slut. För mig har det alltid varit en självklar ståndpunkt och jag är väldigt glad och tacksam över att flera kollegor vid gårdagens debatt gav uttryck åt samma sak. EU är på väg. Det är klart att det kommer att ta tid, men nog är det en ljus framtid vi möter tillsammans.

Jag kan nästan inte tänka mig en finare och vackrare illustration till vårt gemensamma Europeiska samarbete än det där vi river både bildliga och bokstavliga murar mellan våra folk när en person som avlider i ett av våra medlemsländer får möjlighet att under säkra och ordnade former ge den yttersta gåvan, ett organ – och i förlängningen livet – till en medmänniska i ett annat medlemsland. För mig är detta ett av de finaste tecknen på samhörighet och enighet på vår kontinent. Där liv tidigare utsläcktes på slagfälten ges det nu istället som en gåva över nationsgränser, från människa till människa.

Annonser

Read Full Post »

I min senaste videodagbok talar jag om vad som är på gång här i Strasbourg under maj-sessionen. Veckan innehåller allt från betänkanden om organdonation till mitt rapportörskap för Dublin II-förordningen. Dessutom slår jag ett slag för yttrandefriheten!

Read Full Post »

Vilks igen

Det är inte något annat än en skam när människor faller till föga för alla möjliga tillrättalagda argument för att lägga en blöt filt över en konstnärs grundläggande och självklara rätt att uttrycka sig konstnärligt. De senaste dagarna har jag hört så många stolligheter att jag nästan skäms över dem som uttrycker sig så luddigt kring den yttrandefrihet som vi alla borde hålla högt. Jag har sagt det och gör det igen: Lars Vilks konst kan man kritisera utifrån estetiska kriterier och kvalitetskrav. Själv tycker jag verkligen att hans konst lämnar en del övrigt att önska – men hans rätt att producera dessa alster av skiftande kvalitet måste till varje pris försvaras. Läs min artikel i Expressen om du vill veta mer om hur jag tänker.

Angreppen på Vilks i samband med hans föreläsning vid Uppsala universitet är en stor skam och ett nederlag för alla oss som försvarar demokratin och yttrandefriheten. Attentatet på hans hem är en sorg och ett stort nederlag för den demokrati som vi alla är en del av. Lars Vilks måste få producera sina stolligheter, ocensurerad. Däremot ser jag fram mot den dag då han igen uttrycker sig så spännande som han gjorde tidigare. Jag minns t.ex. att han satte ISBN på en stor installation och det blev en bok. DET var intressant och gränsöverskridande och föranledde en hel del tankar och associationer. Allt var inte bättre förr. Däremot är det lätt att se att det är sämre nu med både det ena och det andra.

Andra som skrivit på ämnet är Christer Nylander, Paulina Neuding och Johan Lundberg i DN idag, Anna Starbrink, Jan Kallberg om Uppsala Universitets agerande, Elisabeth Ohlsson Wallin, John Nyzell och Erik Svansbo.

Read Full Post »

Strasbourg: kylslaget!

Underlig vår är det i år. Kallt och eländigt i hela Europa verkar det som. I går drog verksamheten igång för fullt som vanligt och jag jobbade på hela dagen och avslutade med en trevlig midddag med ett par journalister från Sverige som är här på studieresa. Samtalet kom att handla om många olika saker, främst europafrågor av skilda slag, den bristfälliga mediaspeglingen av EP och andra liknande frågor. Ändå kom jag att bära med mig en helt annan mening från kvällen. En av dem sa: ”Ingenstans blir klassamhället tydligare i Sverige än i informationssamhällets tid.” Det är naturligtvis alldeles sant. Alla tror ju att sanningen finns lätt åtkomlig på nätet. Fördjupning fattas. Allt fler har inte ens en morgontidning att bläddra i, låta sig inspireras av och hämta ny kunskap ur. Man litar för mycket till nätet – med ytlighet som följd. Vad göra?

Deppigt är det att ta del av en del handlingar inför denna session. Sådant som skulle kunna betyda just fördjupat samarbete, förhöjd kvalitet och intensifierad satsning på bildning, ungdomar, universitetssamarbeten och forskning blir bara tomma ord. Mycket snack och liten verkstad, författad av kulturutskottet i form av nya strategier. Ingen kan vara emot, för allt låter ju bra. Problemet är att det blir ännu en papperstiger, ytterligare ett tandlöst dokument som värmer en bokhylla. Det var därför jag valde bort kulturutskottet här. Den nytta jag kan göra i JURI och i LIBE är tveklöst större. Men det smärtar mig att kulturen och bildningen i EU betraktas just så här, i det kulturellt så rikt diversifierade Europa.

Read Full Post »

I min senaste videodagbok talar jag om veckan som gått i Europaparlamentet och om mitt besök hos den svenska kontingenten på ”Camp Victoria” i Kosovo.

Read Full Post »

Förra sommaren jungfrutalade jag under EP:s session i Strasbourg. Talet handlade om ”censurlagen” eller ”morallagen” som Litauen ville införa och som skulle leda till hets mot oliktänkande, särskilt homosexuella. Lagen modifierades senare, bland annat efter vår debatt och resolutionen som blev resultatet av debatten.

Nu har riksåklagaren i Litauen dragit in demonstrationstillståndet för Baltic Pride, trots att polisen inte ser säkerhetshot, se artikel i DN.

Det måste vara ohyggligt och väldigt stigmatiserande för varje homosexuell att leva i ett klimat där hela ens liv och existens ifrågasätts och kritiseras och där man inte offentligt får tala om vem man är och visa vilket liv man valt att leva.
Detta är en grav inskränkning av grundläggande mänskliga rättigheter och står i strid med europeiska grundläggande värden. Både Lissabonfördraget och Europakonventionen slår fast att varje europeisk medborgare har rätt till mötesfrihet och yttrandefrihet. Vad man gör nu är helt i strid med dessa.

Jag finner hela situationen avskyvärd och tar starkt avstånd från riksåklagarens godtyckliga sätt att förhindra en fredlig manifestation.

Read Full Post »

Igår talade jag i kammaren om EU:s anslutning till Europakonventionen och Europadomstolen. Denna anslutning kompletterar och stärker skyddet av EU-medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter eftersom den innebär att även EU och dess institutioner nu kommer att vara föremål för Europadomstolens rättsskipning.

Read Full Post »

Older Posts »