Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Fem elever och två lärare från Hjalmar Lundbom gymnasiet i Kiruna har deltagit i ett projekt kring transport/teknik med ungdomar från 23 länder. Idag är de här i EP. Lysande!

20130410-131917.jpg

20130410-131927.jpg

Annonser

2Nog känns det som att man hört det förut. En man som tar sig ton mot kvinnors självklara rätt till egenmakt och självbestämmande. Den här gången är det patriarken i Moskva, Kirill, som säger: jag uppfattar feminism som mycket farligt eftersom feministiska organisationer förkunnar en pseudo-frihet för kvinnor som i första hand ska utövas utanför äktenskapet och utanför familjen”.

Han harde dessutom den dåliga smaken att säga detta vid ett möte med en ortodox kvinnogrupp.Han ser hela Ryssland hotat om kvinnor får mer  inflytande i samhället.

”Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet.

Ord och inga visor med andra ord. Kvinnofientlighet finns överallt. Men i kyrkan, som har som främsta mål att ge människor hopp och tillit, rimmar sådana här uttalanden illa med det budskapet som Jesus gav: att alla är lika mycket värda, att alla ska bidra efter sin förmåga. Han talade med kvinnor, han inkluderade dem som alla andra visat bort, han lät kvinnorna vara de första som kom till den tomma graven och glädjestårlande sprang ut och talade om för alla att han uppstått. Vad gjorde mänen då? Enligt evangeliet satt de isolerade på övervåningen i ett hus, pratade inte med någon för de var rädda! Kirill borde kunna låta sig inspireras och lära något av detta.

DN:s artikel finns att läsa här

Image

Europeiska gruv-, olje- och skogsbolag, som till exempel Lundin Oil, tvingas i framtiden att redovisa sina betalningar till regeringar och myndigheter i länder utanför Europa. Detta enades Europaparlamentet och Ministerrådet om vid en förhandling sent i går kväll i Bryssel.

Cecilia Wikström (FP), gruppledare för den liberala gruppen (ALDE) i Europaparlamentets rättsliga utskott är mycket positiv till uppgörelsen.

– Den nya lagstiftningen kommer att vara ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption i länder med stora naturresurser genom att göra det möjligt att följa de betalningar som görs från företagen till regeringar och myndigheter. På så vis ser vi till att dessa pengar inte försvinner i korruption utan kommer medborgarna till del, säger Wikström.

Lagstiftningen kommer att vara särskilt betydelsefull eftersom USA nyligen antagit ett liknande regelverk för amerikanska bolag. Tillsammans täcker dessa två lagstiftningar 90 procent av världens stora gruv- olje- och skogsbolag.

 – Det är glädjande att vi nu får starka regler trots att industrilobbyn ville försvaga förslagen och trots ett kompakt motstånd från flera stora medlemsländer och konservativa krafter i Europaparlamentet, säger Wikström

Europaparlamentet har lyckats övertyga ministerrådet på samtliga punkter som den liberala gruppen har prioriterat:

  • Bolagen kommer att behöva rapportera alla betalningar över 100 000 euro istället för 500 000 euro som föreslogs av medlemsländerna.
  • Bolagen kommer att behöva rapportera betalningarna ända ner på projektnivå så att lokala samhällen kan se vilka medel som utbetalats för projekt i deras närhet, istället för att klumpa ihop alla betalningar till ett specifikt land.
  • EU-kommissionen ska inom tre år återkomma med en översyn i syfte att utvidga dessa bestämmelser till andra sektorer såsom bank-, telekom- och byggsektorn.

 Det totala värdet på exporten av naturresurser från Afrika var enligt WTO 333 miljarder dollar under 2010. Det motsvarar mer än sju gånger det totala biståndet som Afrika fick under samma år eller nästan 80 svenska biståndsbudgetar.

 – Dessa enorma summor ger en indikation om hur viktigt det är att få på plats verktyg som gör det möjligt att mobilisera dessa resurser för att stärka den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer istället för att låta dem gå till korrupta ledares bankkonton, säger Cecilia Wikström.

 För mer info:

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (FP)

070 628 30 99, cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Linda Aziz, presskontakt

linda.aziz@ep.europa.eu. +32 486 947 682

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig

daniel.sjoberg@ep.europa.eu +32 474 53 28 42

 

Image

Large oil, gas, diamond and logging companies will be obliged to disclose full information about every single project whose payments to the governmental authorities exceed the threshold of 100.000 Euros. And administrative accounting burdens for small businesses will be reduced considerably. 

These are the main results of a trilogue negotiation this evening between the European Parliament, the Council and the Commission on the accounting directive. The ALDE group had been united in leading the Legal Affairs Committee (JURI) to a strong Parliament mandate on chapter 9 for the conclusion that project payments will be included, deleting the criminal exemption clause and requiring the Commission to submit a report at the latest within three years considering the extension of the reporting requirements to additional industry sectors.

THEIN_90.jpgAlexandra THEIN (FDP, Germany), who is the group’s spokesperson on the directive, says: ”The trilogue results on chapter 9 are a huge success for ALDE. Furthermore, I welcome the breakthrough to get a ”small regime” specific to our European SME’s as I fought hard for it during the last year. It will facilitate the rules and thus reduce their administrative burden by up to 1.5 billion Euros per year. I hope and plead that the Member States take advantage of this option in order to make the life for their enterprises more easier.

WIKSTROM_90.jpgCecilia WIKSTRÖM (Folkpartiet, Sweden), who is the ALDE coordinator in JURI, added: ”I am very pleased that we have managed to delete a major loophole in the proposal which was strongly supported by industry lobbyists and which would have exempted companies from the rules on transparency in countries where the reporting of this data would be illegal. No country in the world has such an anti-transparency law in place and the inclusion of an exemption in this directive would thus have created a bizarre incentive for countries to introduce such laws in order to circumvent this legislation. The deletion of this loophole is a major success.”

HALL_90.jpgFiona HALL (LibDems, UK), who drafted the opinion from the Development Committee and has been a key MEP for the insertion of the county-by-country and project-by-project rule, comments: ”At last we have legislation in place which requires companies to publish what they pay. This marks a major step forward in the fight against corruption. Until now, many billions of euros every year have been siphoned off into private pockets instead of being spent on vital public services such as health and education.”

Träffar juridikstudenter från den internationella juridikutbildningen på Stockholms universitet och berättar om mitt arbete i främst det rättsliga utskottet. De förvånas bl.a. över att Europaparlamentet är transparentare än riksdagen, något som även överraskade mig när jag började i EP.

20130409-094155.jpg

tiggareIntervjuades i går av SVT efter min, Olle Schmidts och Marit Paulsens debattartikel om de romska tiggarna. 3:16 minuter in i sändningen hittar ni klippet. Frågan om de romska tiggarna måste lösas på EU-nivå. Romerna är inte felet, de  är symtom på att något är fel i många av EU:s medlemsländer. Det är på tiden att vi inför en strategi som är bindande för medlemsländerna. Dessutom måste kommissionen övervaka att de pengar som betalas ut går till romerna och inte hamnar på annat håll.

DSC06172De nordiska liberala Europpaparlamentsledamöterna arbetar strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet. Tillsammans är vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, vilket ger resultat. Det skriver Cecilia Wikström, Anneli ­Jäätteenmäki och Morten Løkkegaard.

I de diskussioner som just nu förs kring utformningen av morgondagens EU läggs fokus ofta på de största medlemsländerna. I våra nordiska medlemsländer verkar det som om det geografiska avståndet till Bryssel bidrar till känslan av att vi i det euro­peiska sammanhanget är små och obetydliga länder som ingen lyssnar på och som inte har så stort inflytande. Men detta är långt ifrån sanningen.

Faktum är att inget av de nordiska länderna kan räknas som litet och tillsammans utgör vi den åttonde största befolkningen.

Sverige, Finland och Danmark utgör den geografiskt sett klart största regionen i Europa. Vi exporterar stora mängder råvaror, vi har högutbildade invånare och de nordiska ländernas ekonomier klarar sig förhållandevis väl trots den ekonomiska krisen. Dessutom har vi lyckats modernisera de sociala välfärdssystemen i våra respektive länder genom viktiga strukturreformer. Föreningen mellan socialt ansvarstagande och fria marknader har på senare tid lyfts fram som en föregångsmodell för resten av Europa – och faktiskt också för hela världen – av flera observatörer.

I artikeln The Nordic Supermodel beskrev den högt ansedda tidskriften The Economist för en tid sedan våra nordiska länder bland annat så här:

”Den största lärdomen vi kan dra från de nordiska länderna är inte ideologisk utan praktisk. Staten är inte populär för att den är stor, utan för att den fungerar (…) Skulle du återfödas någonstans i världen som en person med genomsnittlig begåvning och inkomst skulle du vilja återfödas som viking. De nordiska länderna toppar ligan i allt ifrån ekonomisk konkurrenskraft till social välfärd och lycka.”

I den liberala gruppen i Europaparlamentet (ALDE) arbetar vi nordiska ledamöter sedan en tid tillbaka strategiskt för att stärka det nordiska inflytandet.

Tillsammans har våra fem liberala partier från Sverige, Danmark och Finland elva ledamöter som täcker i princip alla politikområden. Tillsammans blir vi en av de starkaste krafterna i den liberala gruppen, som i egenskap av vågmästare mellan konservativa och socialister ofta avgör Europaparlamentets ställningstaganden. Även om våra partier naturligtvis ibland har olika utgångspunkter i vissa frågor, så har vi valt att fokusera på våra likheter och det som förenar oss, snarare än det som skiljer oss åt.

Vår nya nordiska liberala allians har redan utsatts för sin första prövning. När Kroatien blir EU:s nyaste medlemsland i juli i år, så måste antalet parlamentsledamöter från nuvarande medlemsländer minska.

I det ursprungliga förslaget i konstitutionsutskottet skulle Sverige ha förlorat ett mandat – trots att vi i nuläget redan är underrepresenterade i förhållande till länder av jämförbar storlek. Därför presenterade vi nordiska liberaler ett ändringsförslag där Österrike och Ungern förlorade var sitt mandat i stället för Sverige. På så sätt skulle dessa ungefär lika stora länders ledamöter representera 475 000 medborgare var.

Omröstningen i utskottet vanns med minsta möjliga marginal. Hade vi inte lyckats ena våra liberala kolleger bakom vår linje hade förslaget inte gått igenom och Sverige hade förlorat ett mandat. Detta är ett tydligt exempel på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Nordiskt samarbete i EU ska inte underskattas. Våra länder ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra och att vi har mycket att bidra med i det europeiska samarbetet.

Vi vet av erfarenhet att vi har ett mycket större inflytande än vad våra medborgare ibland inser, men vi är också övertygade om att vi kan stärka detta inflytande ytterligare genom det fördjupade samarbete som nu inletts.

Cecilia Wikström
Folkpartiet, Sverige
Anneli Jäätteenmäki
Centerpartiet, Finland
Morten Løkkegaard
Venstre, Danmark
UNT 27/3 2013